Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

dịch vụ và phúc lợi tại nơi làm việc

HSE

Administrator
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
CÁC DỊCH VỤ VÀ PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC
[FONT=&quot]Các phương tiện phúc lợi là một phần thiết yếu trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Trong mỗi một ngày làm việc, người lao động cần nước uống, có chỗ giải khát, ăn giữa ca, rửa tay, đi vệ sinh hay nghỉ ngơi để phục hồi sức khoẻ tránh mệt mỏi. Đảm bảo các dịch vụ và phúc lợi xã hội là cần thiết ngay cả khi các điều kiện khác chưa thoả mãn và năng suất lao động chưa cao. Các dịch vụ và phúc lợi xã hội là điều kiện cơ bản để tăng sức khoẻ, tinh thần, động lực và sự hài lòng của người lao động; thể hiện văn minh, đạo đức và động lực của doanh nghiệp.

Nội dung bao gồm:
a/. Đảm bảo các phương tiện phúc lợi phục vụ đúng mục tiêu
Trang bị nước uống, chỗ nghỉ ngơi, chỗ ăn để chống mệt mỏi và duy trì sức khoẻ cho người công nhân.
b/. Sẵn sàng cho việc cấp cứu
- Có bộ phận y tế;
- Có tủ thuốc cấp cứu và các thiết bị: cáng, nẹp, bông băng...
c/. Thu hút lưu giữ công nhân giỏi bằng phương tiện phúc lợi
- Trang bị phòng thay quần áo và tủ cá nhân;
- Phòng vệ sinh tiện nghi;
- Nhà để xe;
- Các phương tiện giải trí: bàn bóng, sân bóng, phòng hát Ka rao kê...
- Nhà trẻ;
- Phương tiện bảo vệ cá nhân.[/FONT]
 
Top