Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất và sự cố tràn dầu

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thường có các phần:
Đầu tiên bạn xây dựng dựa một tình huống sự cố hóa chất cụ thể đã xây dựng trong bản biện pháp của bạn;
Kế hoạch diễn tập thường có nội dung chính:
1. Lịch trình diễn tập (thời gian);
2. Nội dung diễn tập;
3. Tình huống sự cố;
4. Sử dụng, bố trí lực lượng ứng phó;
5. Phương tiện ứng phó;
6. Thực hành diễn tập.
.......
Nội dung dựa trên bản biện pháp ứng phó sự cố , phiếu MSDS
Bản diễn tập m ko thể gửi cho bạn được vì mang tính chất nội bộ
 
scroll-topTop