Điều chỉnh hay làm lại giấy phép xả thải

cutamthat

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty mình đến 31.1.2015 là hết hạn xả thải với lưu lượng 200m3/ngày đêm. Tuy nhiên công ty mình nâng công suất (đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác môi trường trong tháng 12), và lượng thải tăng lên 250m3/ngày đêm. Cho mình hỏi là trong trường hợp này bên mình phải làm điều chỉnh lưu lượng hay làm mới giấy phép xả thải?
Các bạn cho ý kiến với. Cảm ơn cả nhà.
 

hung92.hua

Cỏ 3 lá
Bài viết
51
Nơi ở
hà nội
Website
moitruongvinasepvn.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bên bạn tăng thêm 50m3/ngd = 25% (chưa vượt quá 25%) lượng xả trong giấy phép cũ. Vậy bên Bạn có thể xin ĐIỀU CHỈNH giấy phép (Theo khoản 3,4 điều 23, ND201) và làm phải làm Đề án xả thải nộp cùng hồ sơ điều chỉnh giấy phép nhé!
* Theo Khoản 2, điều 33: Hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước:
khoản 2: Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép
- Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải;
- Bản sao giấy phép đã được cấp.

Thân!


 
scroll-topTop