Điều kiện về năng lực hành nghề vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ĐIỀU KIÊN VỀ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ, TIÊU HUỶ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Mục này chỉ quy định điều kiện về năng lực đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề vận chuyển và/hoặc xử lý, tiêu huỷ CTNH. Mọi chủ nguồn thải CTNH đều sẽ được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải khi tiến hành thủ tục với CQCP theo quy định tại Mục III (1).

Để tiến hành thủ tục xin phép hành nghề QLCTNH theo quy định tương ứng tại Mục III (2, 3), các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện về năng lực như sau:

1. Điều kiện về năng lực hành nghề vận chuyển CTNH:

a) Có đăng ký hành nghề vận chuyển hàng hoá trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
b) Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường cho cơ sở vận chuyển CTNH được cơ quan thẩm quyền về môi trường phê duyệt.
c) Có các phương tiện vận chuyển đã được đăng ký, cấp phép lưu hành hoặc hoạt động theo quy định của Pháp luật. Trong trường hợp thuê phương tiện vận chuyển đường thuỷ hoặc đường sắt, phải bố trí nhân viên tháp tùng phù hợp đã được đào tạo, tập huấn về kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố cũng như có phương án đóng gói, bảo quản CTNH trong các bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại điểm d dưới đây.
d) Có các phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp với việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời CTNH đáp ứng các yêu cầu như sau:
- Có thiết kế phòng ngừa rò rỉ, phát tán CTNH vào môi trường, tránh làm lẫn các loại CTNH với nhau được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH
- Có các phương tiện, thiết bị báo động và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành
- Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”
- Phương tiện vận chuyển phải được trang bị thiết bị định vị vệ tinh (GPS) để có thể xác định vị trí chính xác của phương tiện suốt hành trình vận chuyển CTNH.
đ) Có ít nhất một cán bộ kỹ thuật phù hợp, có trình độ chuyên môn từ trung cấp kỹ thuật trở lên trong các chuyên ngành hóa, lý, kỹ thuật môi trường hoặc tương đương, đã qua khoá đào tạo về quản lý CTNH, để đảm nhiệm việc quản lý về chuyên môn kỹ thuật có đủ đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành được đào tạo, tập huấn để đảm bảo vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng.
e) Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng lựa chọn được lộ trình vận chuyển CTNH tối ưu về tuyến đường, quãng đường, thời gian, đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa, ứng phó sự cố, phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông có phương án bảo vệ môi trường tại cơ sở.
g) Có hợp đồng nguyên tắc với chủ xử lý, tiêu huỷ đối với các CTNH xin phép vận chuyển.
e) Có kế hoạch an toàn và sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe.
g) Có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố.
h) Có kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe về quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, vấn đề an toàn và sức khoẻ, thủ tục phòng ngừa và ứng phó sự cố.
i) Có kế hoạch xử lý ô nhiễm an toàn và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.

2. Điều kiện về năng lực hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH:a) Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xử lý, tiêu huỷ CTNH được cơ quan thẩm quyền về môi trường phê duyệt.
b) Có cơ sở xử lý, tiêu huỷ CTNH đáp ứng các điều kiện quy định ở Điều 74 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
c) Nếu có khu chôn lấp CTNH thì phải tuân thủ các quy định ở Điều 75, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 Quyết định số 60/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 7 ngày 8 tháng 2002 của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường (trước đây) ban hành Hướng dẫn kỹ thuật chôn lấp chất thải nguy hại Tiêu chuẩn TCXDVN 320-2004 về “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế”.
d) Có đội ngũ ít nhất là hai cán bộ kỹ thuật (trường hợp chủ nguồn thải xin phép chỉ xử lý, tiêu huỷ CTNH của mình thì có thể chỉ cần một cán bộ kỹ thuật) đảm nhiệm việc điều hành tại cơ sở xử lý, tiêu huỷ, có trình độ chuyên môn từ kỹ sư trở lên trong các chuyên ngành hóa học, hoá môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc tương đương, đã qua khoá đào tạo về quản lý CTNH có đủ đội ngũ nhân viên vận hành được đào tạo, tập huấn để đảm bảo vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, đội trưởng có trình độ trung cấp kỹ thuật về hoá học hoặc môi trường đã qua khoá đào tạo về quản lý chất thải nguy hại (trường hợp chủ nguồn thải xin phép chỉ xử lý, tiêu huỷ CTNH của mình thì đội trưởng có thể do một cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm).
đ) Có phương pháp, công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp với việc xử lý, tiêu huỷ CTNH phù hợp với đặc tính hóa học, vật lý, sinh học của từng loại CTNH theo đúng dự án đã được phê duyệt Có các phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp với việc lưu giữ tạm thời, chuyên chở nội bộ đáp ứng được các yêu cầu như sau:
- Có thiết kế phòng ngừa rò rỉ, phát tán CTNH vào môi trường, tránh làm lẫn các loại CTNH với nhau được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH
- Có các phương tiện, thiết bị báo động và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành
- Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”.
e) Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng có phương án bảo vệ môi trường tại cơ sở.
g) Có kế hoạch an toàn và sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên.
h) Có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố.
i) Có kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên về quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, vấn đề an toàn và sức khoẻ, thủ tục phòng ngừa và ứng phó sự cố.
k) Có chương trình giám sát môi trường, vận hành, hiệu quả xử lý, tiêu huỷ CTNH.
l) Có kế hoạch xử lý ô nhiễm an toàn và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.


 
scroll-topTop