Định nghĩa nước thải - wastewater

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có bao nhiêu loại nước thải - wastewater, nếu search trên google thì rất dễ thấy rất nhiều từ khoá về nước thải. các bạn nào rành thì giải nghĩa nhé:
  1. wastewater
  2. Grey water
  3. Black water
  4. potable water
  5. phân biệt "recycled water" và "reuse water" và "recover water"
  6. sewer system
Bà con nhào vô cho ý kiến nhé, vui lòng cho xem nguồn trích dẫn (nếu có)
 
scroll-topTop