Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐMC có được báo cáo tại địa phương không ?

#2
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
ĐCM phải được báo cáo lên bộ nhưng có trường hợp nào được báo cáo tại địa phương không vậy các bạn:02:
Theo điều 14 luật BVMT 2005 về quy định các dự án phải thực hiện ĐMC, xét theo nội dung này thì có lẽ không có ĐMC nào bảo vệ cấp tỉnh cả.
Cũng theo luật BVMT 2005, thì ĐMC của Việt Nam hiện tại chưa có quy định cho các QKC có phạm vi trên nhiều quốc gia, lãnh thổ (trong khi đó chỉ thị của EU đã có từ rất lâu rồi).

P/S: Về phương diện viết tắt thì ĐCM phổ biến hơn ĐMC ( ĐCM = Đồ con mèo :D)
 
Top