Đồ án: "Thiết kế hệ thống xử lý khí thải cho xưởng chế biến cà phê"

lucatonyteo

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại em đang làm đồ án: "Thiết kế hệ thống xử lý khí thải cho xưởng chế biến cà phê" - loại xướng chế biến quy mô nhỏ với 1 hoặc 2 lò rang cà phê

Anh chị nào có tài liệu về các thông số phát thải của lò rang cà phê thì cho em xin với, tài liệu tiếng Anh cũng được ạ!

Hiện tại thì em biết được lò rang cà phê phát thải chủ yếu là bụi, VOCs, NOx, CO2, CO,....Anh chị nào có kinh nghiệm thì có thể tư vấn cho em nên chọn các thông số để thiết kế như thế nào thì hợp lý?
 
scroll-topTop