Độ cao máy bơm

thongnguyen4634

Mầm xanh
Bài viết
23
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại mình có đề tài thầy giao như thế này:
Nước sau khi xử lý tại nhà máy xử lý nước cấp có độ cao 50m( so với mực nước biển) giờ tính làm sao để bơm lên đỉnh núi có độ cao 1487m( so với mực nước biển), các thông số khác tự tìm trên núi khảo sát.
Tính + tài liệu như thế nào. Bạn nào có hỗ trợ dùm mình
XIn cám ơn!
 
scroll-topTop