Đồ điện tử được tái chế lại như thế nào?

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
How Electronics Are Recycled


So you've just returned from an electronic waste (e-waste) recycling event after unloading your old computers, cell phones and televisions. But what happens next to ensure that these products avoid the landfill?

While some products, such as aluminum cans, do not require sorting or separation, e-waste is not composed of just one material. Electronic devices are constructed with many different materials, so recycling of e-waste is a more complex process.

Recycling E-Waste
To understand the e-waste recycling process, it's important to understand that e-waste recyclers (and in general, all recyclers) are interested in both saving these devices from landfills as well as getting the most value out of these materials. Electronics such as computers and televisions are made with some valuable metals, including copper and gold, which can be sold and then reused in alternative capacities.

From an environmental standpoint, the fact that these items are being reused is far more important than any monetary benefits of recovering these valuable materials. However, e-waste recyclers are also recycling and reusing materials that aren't nearly as valuable.

In general, as much as 99 percent of all materials from electronics are recycled by being reused in a different capacity or sold off. The vast majority of these materials are used for new electronic items, because some of the material (the plastic, for example), is already the right grade for electronic devices.

The material from electronics can be used for other products, such as plastic components that are used in the manufacture of lighters or wood composites.

Putting the Waste in E-Waste
If 99 percent of the material is recycled, that still leaves a small percentage that will end up in the landfill because it has no reuse value. So what materials fall into this category?

One example of this waste is wood paneling, such as on some of the older models of television sets. If you are looking to recycle an item like this, recycling is still a great option, as one percent waste is still much better than 100 percent. The good news is that many of the televisions and other electronics in circulation today do not have wood paneling on the front. If you check out Panasonic's page on the components of a television, wood paneling is not even listed.

Hazardous Waste Disposal
The other big issue regarding e-waste recycling is the end result for its hazardous materials, including mercury. While e-waste only accounts for two percent of the U.S.' garbage in landfills, it accounts for 70 percent of overall toxic garbage.

For e-waste recyclers, removing toxic materials is just as important as removing the most valuable materials, like gold and copper. For example, to remove the lead in computer monitor glass, the glass is placed in a furnace where the lead can be taken out.

Nguồn: recyclebank.com
 
Sửa lần cuối:

vanvan273k

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Rác thải điện tử hiện nay được rất nhiều nước và các tổ chức quan tâm. Không chỉ bởi sự gia tăng không ngừng của chúng mà bởi chúng là một loại chất thải nguy hại do chứa nhiều kim loại nặng và các chất độc khác. Mặt khác chất thải điện tử cũng chứa nhiều vật liệu và các kim loại có giá trị. Vì thế tái chế chất thải điện tử không chỉ có giá trị kinh tế cao mà còn có ý nghĩa môi trường to lớn. Tuy nhiên việc tái chế đòi hỏi đầu tư rất bài bản do vậy cần có sự phối hợp của nhiều người, nhiều tổ chức. Ở nước ta hiện việc thu gom và tái chế chủ yếu là do tự phát, các làng nghề thu gom, sơ chế và bán lại cho Trung Quốc, vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường tại địa phương. Các bạn hãy cùng nhau để giải quyết vấn đề này!
 

trang_xuka_1010

Cây ăn trái
Bài viết
98
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nay, phần lớn chất thải điện tử trên thế giới đang được vận chuyển sang Trung Quốc để tái chế và nghề thủ công xuất hiện ở đó để thu hồi các vật liệu còn dùng được từ máy tính, điện thoại, tivi và các mặt hàng khác gây nguy hiểm lớn cho sức khỏe và môi trường. Nếu các bạn nghiên cứu về đề tài này thì khi xong hãy share cho mọi người với nhé! Thank! ^^
 
scroll-topTop