Đô sâu chôn ống tại điểm đầu tiên của tuyến ống chính

tieu_quy_144

Mầm xanh
Bài viết
13

ks.thanh1982

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong đồ án của bạn, bạn chọn độ sâu chôn cống đầu để tính toán như thế nào? Có phải bạn chọn theo 51-2006 không?
Có nhiều trường hợp, ở những lưu vực thoát nước đầu mạng lưới, chọn độ sâu chôn cống đầu tiểu khu là (0,2-0,4m+D_ D: đường kính cống) thì kết quả tính toán được độ sâu chôn cống tại điểm đấu nối từ tiểu khu ra ngoài có giá trị cao hơn nhiều, tức là cống chôn sâu hơn.
Trường hợp này, ta phải vạch tuyến lại trong tiểu khu để đấu nối với cống bên ngoài cho hợp lý. Trong trường hợp không còn cách vạch tuyến khác thì ta chấp nhận kết quả này và xem như hố ga đầu tiên trong tiêu khu là hố ga đầu tiên của mạng lưới cống chính bên ngoài.
NÓi chung là do cách ta vạch tuyến hợp lý mà thôi.
 
scroll-topTop