Ứng dụng Gom Rác GRAC

Đô sâu chôn ống tại điểm đầu tiên của tuyến ống chính

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
hic hic, e đang làm đồ án MLTN, ma khi tính toán đô sâu chôn ống tại điểm đầu tiên của tuyến ống chính, tính độ dốc cho tiểu khu, thì độ sâu đặt ống đầu tiên là 18 m, có ai chỉ cho e cách giải quyết được ko?e cảm ơn nhìu nhìu
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Trong đồ án của bạn, bạn chọn độ sâu chôn cống đầu để tính toán như thế nào? Có phải bạn chọn theo 51-2006 không?
Có nhiều trường hợp, ở những lưu vực thoát nước đầu mạng lưới, chọn độ sâu chôn cống đầu tiểu khu là (0,2-0,4m+D_ D: đường kính cống) thì kết quả tính toán được độ sâu chôn cống tại điểm đấu nối từ tiểu khu ra ngoài có giá trị cao hơn nhiều, tức là cống chôn sâu hơn.
Trường hợp này, ta phải vạch tuyến lại trong tiểu khu để đấu nối với cống bên ngoài cho hợp lý. Trong trường hợp không còn cách vạch tuyến khác thì ta chấp nhận kết quả này và xem như hố ga đầu tiên trong tiêu khu là hố ga đầu tiên của mạng lưới cống chính bên ngoài.
NÓi chung là do cách ta vạch tuyến hợp lý mà thôi.
 
Top