Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải?

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn cho mình hỏi là đối với 1 khu công nghiệp thì doanh nghiệp là người đăng ký chủ nguồn thải hay chủ đầu tư khu công nghiệp đó đăng ký chủ nguồn thải

DOANH NGHIỆP, nhưng nếu KCN đó nhận đi gom chất thải từ các nhà máy/doanh nghiệp bên trong KCN rồi đưa đi xử lý thì KCN đó cũng phải đăng ký.
 

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
N

newbie

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vậy nếu KCN làm trạm trung chuyển chất thải rắn cho cả KCN và hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị để tổ chức vận chuyển đến nới xử lý thì KCN đó phải đăng ký làm chủ nguồn thải hả anh?
Trong quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp ban hành kèm QĐ 62/2002/QĐ-BKHCNMT quy định " việc quy hoạch mặt bằngvà thiết kế kỹ thuậ KCN phải đáp ứng yêu cầu: có trạm trung chuyển hoặc lưu trũ tạm thời CTR công nghiệp" như vậy là bắt buộc mỗi khu công nghiệp phải có trạm trung chuyển hả các bạn?
Nhờ mọi người trả lời giúp mịnh
 

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vậy nếu KCN làm trạm trung chuyển chất thải rắn cho cả KCN và hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị để tổ chức vận chuyển đến nới xử lý thì KCN đó phải đăng ký làm chủ nguồn thải hả anh?
Trong quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp ban hành kèm QĐ 62/2002/QĐ-BKHCNMT quy định " việc quy hoạch mặt bằngvà thiết kế kỹ thuậ KCN phải đáp ứng yêu cầu: có trạm trung chuyển hoặc lưu trũ tạm thời CTR công nghiệp" như vậy là bắt buộc mỗi khu công nghiệp phải có trạm trung chuyển hả các bạn?
Nhờ mọi người trả lời giúp mịnh

Trong trường hợp đó thì KCN làm việc như một đơn vị dịch vụ thu gom/vận chuyện xử lý chất thải và họ phải xin giấy phép tương ứng: chủ thu gom vận chuyển.
 
  • Thread starter newbie
  • Ngày gửi
scroll-topTop