Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
trích trong Nghị định số: 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 29. Đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

1. Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định này. (tức là phụ lục sau DTM.doc‎)

2. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.
 

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xem lại điều 46 thông tư 26 và phụ lục 5.2, 5.3 đi bạn. có thể nói rõ hơn không.
Ví dụ: 1 công ty A muốn làm 1 xưởng kinh doanh, sửa chữa ô tô với tổng mức đầu tư 5 tỷ. Khi xin đất họ phải lập dự án đầu tư để có cơ sở cấp đất. Sau khi được phê duyệt địa điểm, công ty A lập bản CKBVMT thì làm theo mẫu nào, 5.2 hay 5.3?
 

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong điều 46 thông tư 26 và phụ lục 5.2, 5.3 bạn có thể nói rõ hơn không.
Ví dụ: 1 công ty A muốn làm 1 xưởng kinh doanh, sửa chữa ô tô với tổng mức đầu tư 5 tỷ. Khi xin đất họ phải lập dự án đầu tư để có cơ sở cấp đất. Sau khi được phê duyệt địa điểm, công ty A lập bản CKBVMT thì làm theo mẫu nào, 5.2 hay 5.3?
 

trungnguyen1990

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
158 Nguyễn Văn Thủ, Đa kao,
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong điều 46 thông tư 26 và phụ lục 5.2, 5.3 bạn có thể nói rõ hơn không.
Ví dụ: 1 công ty A muốn làm 1 xưởng kinh doanh, sửa chữa ô tô với tổng mức đầu tư 5 tỷ. Khi xin đất họ phải lập dự án đầu tư để có cơ sở cấp đất. Sau khi được phê duyệt địa điểm, công ty A lập bản CKBVMT thì làm theo mẫu nào, 5.2 hay 5.3?

Danh mục các dự án không lập dự án đầu tư:
1. Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo.
2. Các công trình xây dựng mới,cải tạo,sửa chữa,nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới (<) 15 tỉ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất),phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,quy hoạch nghành,quy hoạch xây dựng trừ trường hợp người quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.
3. Các công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ của dân.
Và Công ty A thuộc đối tượng không lập dự án đầu tư. Nhưng muốn có cơ sở để được cấp đất bắt buộc phải có dự án đầu tư, và đây là do chủ dự án yêu cầu lập dự án
Việc lập Cam kết theo phụ lục 5.2 và 5.3 dựa vào có hay không dự án đầu tư. Doanh nghiệp A có lập DADT thì áp dụng mẫu 5.2 mà lập CKBVMT.
Chào bạn
 

trungnguyen1990

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
158 Nguyễn Văn Thủ, Đa kao,
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
seu dau do nói:
Bạn trungnguyen1990 có thể cho mình xin văn bản pháp luật quy định về danh mục các dự án không lập dự án đầu tư được không bạn? thanks. email của mình danhvn@yahoo.com.vn
mình share qua yh cho bạn rồi nha...check hộ mình
Bác Trung bên Thảo Nguyên Xanh ơi,có gì share cho em luôn nha 0909 939 209
cám ơn bác trước
ok bạn vô đây down về hộ mình nha.
http://www.chinhphu.vn/portal/page/...nban?class_id=1&mode=detail&document_id=83485

Tks all
 

yenthi

Mầm 2 lá
Bài viết
33
Nơi ở
an giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhờ các bác thêm một các nữa: Theo quy định tại 12/2009/NĐ-CP thì phạm vị điều chỉnh là hoạt động xây dựng. Như vậy đối với những dự án không có các hạng mục xây dựng hoặc là xây dựng ít không phải xin phép xây dựng (như nuôi cá, nuôi tôm... trồng caphe, trồng rừng....hoặc là nhiều dự án khác) thì đối tượng lập dự án đầu tư và không cần lập dự án đầu tư xác định theo văn bản nào
Thạch
 

yenthi

Mầm 2 lá
Bài viết
33
Nơi ở
an giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đối tượng lập dự án đầu tư

Nhờ các bác thêm một các nữa: Theo quy định tại 12/2009/NĐ-CP thì phạm vị điều chỉnh là hoạt động xây dựng. Như vậy đối với những dự án không có các hạng mục xây dựng hoặc là xây dựng ít không phải xin phép xây dựng (như nuôi cá, nuôi tôm... trồng caphe, trồng rừng....hoặc là nhiều dự án khác) thì đối tượng lập dự án đầu tư và không cần lập dự án đầu tư xác định theo văn bản nào
 

hoanghuongmc

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Danh mục các dự án không lập dự án đầu tư:
1. Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo.
2. Các công trình xây dựng mới,cải tạo,sửa chữa,nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới (<) 15 tỉ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất),phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,quy hoạch nghành,quy hoạch xây dựng trừ trường hợp người quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.
3. Các công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ của dân.
Và Công ty A thuộc đối tượng không lập dự án đầu tư. Nhưng muốn có cơ sở để được cấp đất bắt buộc phải có dự án đầu tư, và đây là do chủ dự án yêu cầu lập dự án
Việc lập Cam kết theo phụ lục 5.2 và 5.3 dựa vào có hay không dự án đầu tư. Doanh nghiệp A có lập DADT thì áp dụng mẫu 5.2 mà lập CKBVMT.
Chào bạn
Theo cách hiểu thế này có đúng ko bạn ? cũng với ví dụ trên tuy nhiên đất thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình cá nhân (đã được cấp giấy CNQSD Đ) , với vốn đầu tư 5 tỷ đồng thì lập theo phục lục 5.3. còn trường hợp hộ gia đình cá nhân xin thuê đất, điều kiện bắt buộc phải có dự án, thì lập theo mục 5.2 phải không b?
 
scroll-topTop