Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tư vấn Đơn ĐK CTNH. Các anh chị giúp em với ạ :(

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Công ty mình cũng sản xuất nhựa và cao su, trong sổ nguồn thải và chứng từ thu gom hay báo cáo nguồn thải 6 tháng hay 1 năm lên Sở TNMT thì đều k có sao su và nhựa thải. tuy nhiên nếu 2 chất thải này dính các chất nguy hại như dầu thải, hóa chất mình nghĩ nó là chất thải nguy hại.( mình cũng mới vào nghề). mong các pro chỉ záo.
 
Top