Đơn ĐK CTNH. Các anh chị giúp em với ạ :(

TaiEmtq

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
ha nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công ty mình cũng sản xuất nhựa và cao su, trong sổ nguồn thải và chứng từ thu gom hay báo cáo nguồn thải 6 tháng hay 1 năm lên Sở TNMT thì đều k có sao su và nhựa thải. tuy nhiên nếu 2 chất thải này dính các chất nguy hại như dầu thải, hóa chất mình nghĩ nó là chất thải nguy hại.( mình cũng mới vào nghề). mong các pro chỉ záo.
 
scroll-topTop