Ứng dụng Gom Rác GRAC

Đơn vị của cột áp

daibangxanh

Well-Known Member
#2

congzui

New Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nếu bạn mua bơm thì cột áp là mét nước nhưng đây là áp suất dư. Còn áp suất khí quyển là:
760 mmHg= 1 atm = 101325 Pa =100Kpa= 10 mét nước (làm tròn)
Bạn dựa đó mà tính toán dựa vào mối quan hệ đó
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Áp_suất
Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng em không rõ bên cái nguồn của anh gởi em đã đọc rồi nhưng ở đó em không tìm thấy sự liên quan của kpa và m nước. Anh có thể chỉ cho em cụ thể được không?
 

daibangxanh

Well-Known Member
#4

congzui

New Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Link này sẽ giúp cho bạn hiểu:
http://phamluuls.violet.vn/present/show/entry_id/1977247
Khi làm thí nghiệm Tô-ri-xen-li thì áp suất khí quyển là 760mmHg là giá trị với thuỷ ngân, nếu với nước là 10 mét nước, tính ra áp suất làm tròn là 100Kpa = 100N/m2
Hồi xưa lớp 7-8 là chuyên lý nên tui khoái trả lời mấy câu hỏi này lắm. he he
Hi, rất cảm ơn. Hình như có sự nhầm lẫn ở đây đó anh: 100kPa=100.000 N/m2.
 

congzui

New Member
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Link này sẽ giúp cho bạn hiểu:
http://phamluuls.violet.vn/present/show/entry_id/1977247
Khi làm thí nghiệm Tô-ri-xen-li thì áp suất khí quyển là 760mmHg là giá trị với thuỷ ngân, nếu với nước là 10 mét nước, tính ra áp suất làm tròn là 100Kpa = 100N/m2
Hồi xưa lớp 7-8 là chuyên lý nên tui khoái trả lời mấy câu hỏi này lắm. he he
Em đã tìm hiểu nhưng không rõ cách mà tác giả tính toán để chọn ra cột áp phù hợp là dựa vào đâu. Cách tính toán làm sao anh nhỉ.
 

Chủ đề mới

Top