Đơn vị trong tính toán tải lượng theo mô hình Sutton

keokudo

Mầm 2 lá
Bài viết
30
Nơi ở
Hà Tĩnh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong công thức tính nồng độ chất ô nhiễm trong không khí theo mô hình Sutton dựa trên lý thuyết Gausse áp dụng cho nguồn đường, đơn vị tải lượng chất ô nhiễm E không có sự thống nhất (khi thì mg/s, khi thì mg/m.s).
Các pro cho mình hỏi, đâu là đơn vị đúng của E? Mình áp dụng tính toán hàm lượng chất ô nhiễm trong ĐTM mà mệt với vấn đề này quá. Mong nhận được các tham luận của mọi người.
 
scroll-topTop