Đóng cửa bải chôn lấp......

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

pmtuan2007

Cây ăn trái
Bài viết
81
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn lưu ý: bãi chôn lấp chất thải rắn (dấu ngã).
Quy trình đóng cửa BCL có 2 dạng: BCLCTR thông thường; BCL CTRNH. Vậy bạn lựa chọn nhé.
Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
 
scroll-topTop