Đóng cửa bải chôn lấp......

pmtuan2007

Cây ăn trái
Bài viết
81
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn lưu ý: bãi chôn lấp chất thải rắn (dấu ngã).
Quy trình đóng cửa BCL có 2 dạng: BCLCTR thông thường; BCL CTRNH. Vậy bạn lựa chọn nhé.
Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.
 
scroll-topTop