Ứng dụng Gom Rác GRAC

Đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Legioi

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người
Hiện tại trong quá trình sản xuất Công ty có phát sinh bùn thải thông thường (không phải CTNH), Công ty đang có định hướng thuê 01 đơn vị có sẵn nhà xưởng, máy móc thiết bị, công nhân vận hành để xử lý bùn thải đóng thành gạch. Theo mình tìm hiểu tại ND 38/2015/NĐ-CP, thì đây là hoạt động đồng xử lý chat thải.
Vậy mình muốn hỏi, Công ty cần thực hiện thủ tục phap lý gì? Đơn vị mà Công ty thuê đóng gạch cần thủ tục phap lý gì để có thể thực hiện Được hoạt động đóng gạch từ bùn thải đúng quy định phap luật.
Xin cảm ơn!
 
Top