Download trên www.fileden.com

hau6823

Mầm xanh
Bài viết
17
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn !

Mình thấy trên diễn đàn có rất nhiều chia sẻ file thông qua http://www.fileden.com .

Nhưng mình kích vào ko thể download được mà được chuyển về trang chủ. Dù mình đã đăng ký tài khoản và cài đặt phần mềm fileden của hãng.

Bạn nào có thể hướng dẫn mình down file chia sẻ trên diễn đàn qua host này được không
Thanks !
 
scroll-topTop