Ứng dụng Gom Rác GRAC

Drawing is not valid

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình có nhận được 1 file cad nhưng khi mở bằng Cad 2007 nó báo "Drawing is not valid".
Có cao nhân nào có cách phục hồi được file này giúp tại hạ với, đa tạ rất nhiều.
Mình có gửi kèm theo file bên dưới.
 

Đính kèm

Chủ đề mới

Top