Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM Bảo vệ ở SỞ hay Bộ TNMT

tktrungkr

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
hiện tại mình đang có 1 dự án trồng cao su phải làm DTm nhưng theo nghị định 21 thì 100ha trở lên là làm DTM còn của mình là 130ha, vay thì bảo vệ ở SỞ hay Bộ TNMT vậy?
nêu ở bộ thí với diện tích bao nhiêu thì bảo vệ ở BỘ? các bạn có văn bản nào quy địn về vấn về này ko?
cảm ơn mọi người
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Khoản 7 điều 21 Luật BVMt quy định
7. Trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án được quy định như sau:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, phê duyệt; dự án liên ngành, liên tỉnh;
b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình, trừ dự án liên ngành, liên tỉnh;
c) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Theo mình nếu dự án này ko phải là dự án liên ngành, liên tỉnh thì tổ chức thẩm định tại tỉnh. Nếu như ở tỉnh mình (Nghệ An) thì UBND tỉnh đã uỷ quyền tổ chức thẩm định cho Sở rồi. Ở tỉnh bạn thì mình ko rõ.
 
Top