Luật môi trường DTM của Khu công nghiệp

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Thao Phan

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Đồng Tháp
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho em hỏi, bên em đang thuê đơn vị lập báo cáo DTM. Nhưng trong quá trình làm báo cáo theo quy hoạch đất hiện tại thì có 1 đơn vị vào thuê đất, do chính sách ưu đãi phải điều chỉnh quy hoạch đất lại một lần nữa. Như vậy, nếu làm báo cáo xong theo quy hoạch cũ thì sau này cũng phải làm lại DTM theo quy hoạch mới phải không? Thanks.
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
157
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho em hỏi, bên em đang thuê đơn vị lập báo cáo DTM. Nhưng trong quá trình làm báo cáo theo quy hoạch đất hiện tại thì có 1 đơn vị vào thuê đất, do chính sách ưu đãi phải điều chỉnh quy hoạch đất lại một lần nữa. Như vậy, nếu làm báo cáo xong theo quy hoạch cũ thì sau này cũng phải làm lại DTM theo quy hoạch mới phải không? Thanks.
Về thủ tục đất đai, quy hoạch thì t không rõ lắm. Nhưng theo Luật BVMT, nghị định 18, nghị định 40 thì các trường hợp phải lập lại ĐTM không có trường hợp nào do thay đổi quy hoạch cả. Vậy theo ý kiến chủ quan của t thì không phải lập lại ĐTM.
Nhưng quy hoạch thì phải có trước thời báo cáo ĐTM được lập rồi. Còn thay đổi quy hoạch khi ĐTM chưa được phê duyệt thì lại là câu chuyện khác.
 
scroll-topTop