Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM, ĐTM bổ sung hay Cam kết BVMT

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đang nhận một hợp đồng từ hơn 1 tháng nay về thủ tục môi trường đối với một công trình. Em xin trình bày thế này cho các bác rõ và tư vấn giúp em.
Nhà máy A có dây chuyền sản xuất tinh bột sắn giai đoạn 1 là 60 tấn sản phẩm/ngày. Năm 2004 họ đã được phê duyệt báo cáo ĐTM.
năm 2009, nhà máy nâng công suất lên 120 tấn sản phẩm/ngày, họ cũng lập báo cáo ĐTM và đã được phê duyệt (Tên quyết định là "Phê duyệt báo cáo ĐTM giai đoạn 2 của nhà máy A nâng công suất lên 120 tấn sản phẩm/ngày")
Bây giờ, nhà máy A đang thuê công ty em lập báo cáo ĐTM của một hồ chứa ngay bên cạnh nhà máy, có diện tích 39000m2, thể tích 20.000m3. Hồ này đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch. Theo phụ lục của nghị định 21/2008/ND-CP thì hồ này không phải làm ĐTM mà làm cam kết BVMT.
Em cũng đã hỏi chuyên viên của Chi cục BVMT thì họ yêu cầu làm Báo cáo ĐTM Bổ sung (do nhà máy có thay đổi công nghệ xử lý nước thải), người thì lại nói nên làm Cam kết. Tuy nhiên công ty em và nhà máy A đã ký hợp đồng rồi (hợp đồng là làm ĐTM của hồ chứa).
Theo các bác thì với dự án này em phải làm ĐTM hay ĐTM bổ sung, khó khăn quá.
Các bác giúp em và nếu ai có tài liệu về ĐTM bổ sung cho em ít tài liệu.
Chân thành cảm ơn!
 

daibangxanh

Well-Known Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 80/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2006 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 13. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
1. Các trường hợp sau đây phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung:
a) Có thay đổi về địa điểm, quy mô, công suất thiết kế, công nghệ cña dù ¸n;
b) Sau 24 tháng kể từ ngày báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, dự án mới triển khai thực hiện.
2. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung bao gồm:
a) Những thay đổi nội dung của dự án;
b) Những thay đổi về hiện trạng môi trường tự nhiên và các yếu tố về kinh tế, xã hội cho đến thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;
c) Những thay đổi về tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực;
d) Những thay đổi về chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án;
đ) Những thay đổi khác.
3. Trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.
NGHỊ ĐỊNH Số: 21/2008/NĐ-CP VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MÔT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

6. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 13 như sau:
“b) Sau 24 tháng kể từ ngày báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, dự án mới được triển khai thực hiện.
Trường hợp không có sự thay đổi về công suất thiết kế, công nghệ và môi trường xung quanh thì không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung nhưng phải có văn bản giải trình với cơ quan phê duyệt”.
Bạn chưa nói đến hồ chứa này mục đích để làm gì thì phải :033:, hình như xử lý nước thải phải không?
Nếu trong ĐTM 1 và ĐTM giai đoạn 2 có đề cập và phân tích hồ này thì bạn khỏi phải làm nữa.
Nhưng tốt nhất thì công ty bạn hoặc chủ đầu tư nên gửi công văn đến chi cục BVMT thì lúc đó khỏi phải sợ gì nữa. Lời nói gió bay mà
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đang nhận một hợp đồng từ hơn 1 tháng nay về thủ tục môi trường đối với một công trình. Em xin trình bày thế này cho các bác rõ và tư vấn giúp em.
Nhà máy A có dây chuyền sản xuất tinh bột sắn giai đoạn 1 là 60 tấn sản phẩm/ngày. Năm 2004 họ đã được phê duyệt báo cáo ĐTM.
năm 2009, nhà máy nâng công suất lên 120 tấn sản phẩm/ngày, họ cũng lập báo cáo ĐTM và đã được phê duyệt (Tên quyết định là "Phê duyệt báo cáo ĐTM giai đoạn 2 của nhà máy A nâng công suất lên 120 tấn sản phẩm/ngày")
Bây giờ, nhà máy A đang thuê công ty em lập báo cáo ĐTM của một hồ chứa ngay bên cạnh nhà máy, có diện tích 39000m2, thể tích 20.000m3. Hồ này đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch. Theo phụ lục của nghị định 21/2008/ND-CP thì hồ này không phải làm ĐTM mà làm cam kết BVMT.
Em cũng đã hỏi chuyên viên của Chi cục BVMT thì họ yêu cầu làm Báo cáo ĐTM Bổ sung (do nhà máy có thay đổi công nghệ xử lý nước thải), người thì lại nói nên làm Cam kết. Tuy nhiên công ty em và nhà máy A đã ký hợp đồng rồi (hợp đồng là làm ĐTM của hồ chứa).
Theo các bác thì với dự án này em phải làm ĐTM hay ĐTM bổ sung, khó khăn quá.
Các bác giúp em và nếu ai có tài liệu về ĐTM bổ sung cho em ít tài liệu.
Chân thành cảm ơn!
Theo mình, nếu đây là khu đất mới tách biệt với nhà máy thì làm BCK cho cái hồ thôi (V<300.000m3); còn nếu nó đã nằm trong phương án xlmt tại ĐTM2 thì cần lập báo cáo giải trình thay đổi công nghệ xử lý gửi đến CCBVMT.
(cái này phải ở Gia Lai không vậy bạn?)
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
các bạn có thể cho mình biết trường hợp sau đay có cần phải làm ĐTM bổ sung không nhà.
Nhà máy A trước khi đi vào hoạt động đã làm ĐTM rồi, nhưng hiện nay trong quy trình sản xuất là phát sinh thêm một khâu gia công nữa, vậy khi thay đổi quy trình công nghệ sản xuất mình có cần làm ĐTM bổ sung cho vấn đề này k?
Rất mong các bạn cho ý kiến đóng góp
 
Top