Ứng dụng Gom Rác GRAC

ĐTM khai thác cát trên sông Đồng Nai

#1

Đính kèm

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thật là mình cũng chỉ là sinh viên thôi nhưng có vài người bạn đã đi làm rồi nên mình có tài liệu về ĐTM khai thác cát trên sông Đồng Nai thôi.Mình hiện đang học năm 4 Khoa Học Tự Nhiên HCM.Hân hạnh làm quen với bạn.
 
#4
#6
Top