Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM Khai thác khoáng sản

aIaaIa

New Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Bài viết của bạn khá chi tiết. Nhưng đa số các ĐTM đều gặp khó khăn trong chương 3: đánh giá tác động, cụ thể là hay nhầm lẫn giữa 3 mục theo hướng dẫn của tt08 là nguồn tác động, quy mô và đánh giá tác động nên rất dễ lặp đi lặp lại các đánh giá. Theo mình mục nguồn tác động, ngoài việc liệt kê các nguồn tác động, nên tính toán định lượng, phân tích chi tiết. Còn mục đánh giá tác động đối với từng giai đoạn có tính chất kết luận. Hiện tại các ĐTM đều theo 05 thuận lợi hơn cho người làm vì 2 mục nguồn tác động và đánh giá được sát nhập làm 1 (có lẽ người quản lý cũng tự nhận thấy điều này).
Đây là nhận định của cá nhân. Mong được chia sẻ.
Cám on bạn đã pốt Báo cáo cho mọi người tham khảo!
 
#13
#16

Đính kèm

Top