Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM khai thác mỏ cát san lấp tại Biển Cần Giờ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CÔNG TY TNHH SX – TM – DV - XD – XNK ĐỨC PHÚ THỊNH
…………​

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ CÁT SAN LẤP TẠI BIỂN CẦN GIỜ THUỘC XÃ LONG HÒA, HUYỆN CẦN GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH (CÔNG SUẤT 450.000 M3 VẬT LIỆU /NĂM)

(BÁO CÁO ĐÃ CHỈNH SỬA THEO BIÊN BẢN GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2010
 

Đính kèm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top