DTM- khối lượng phát sinh cây cỏ khi phát quang

kollan

Hạt giống tốt
Bài viết
4

toanhuu

Cỏ 4 lá
Bài viết
70
Nơi ở
viet tri
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình đang làm DTM trong đó có đánh giá phần phát quang cây cỏ, mình phải tính khối lượng cây cỏ phát sinh khi phát quang, có bạn nào biết mình phát quang khoảng 10.000 m vuông toàn là thảm cỏ và 1 số cây cau thi khối lượng đó là bao nhiêu không, mình đang cần gấp lắm, ai biết chỉ mình với.

Đây là lượng sinh khối bị bóc lên khỏi mặt đất ở giai đoạn giải phóng mặt bằng. Chắc là trưởng phòng muốn thử năng lực của bạn thôi. :)):052:
 

nguyễn cẩm tú

Mầm 2 lá
Bài viết
28
Nơi ở
Buôn Ma Thuột
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đây nè bạn:
3.1.1.1.1. Sinh khối thực vật
Sinh khối thực vật phát sinh do quá trình GPMB bao gồm các loại cây cà phê, cây bụi, cây ăn quả, hoa màu và cây lương thực. Do khu vực Dự án kéo dài hơn 2,5km và có diện tích đất bị thu hồi chiếm dụng khoảng hơn 50.502,59m2 nên lượng sinh khối phát sinh khá lớn. Lượng sinh khối phát sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều tra về sinh khối của 1ha loại thảm thực vật Theo phương pháp tính của Ogawa và Kato như sau:
Bảng 3.1. Sinh khối của 1ha loại thảm thực vật
Loại sinh khối Lượng sinh khối (tấn/ha)
Thân Cành Lá Rễ Cỏ dưới tán rừng Tổng
Rừng phục hồi 9,685 2,716 0,474 0,134 2,000 15,009
Rừng trồng 30,000 5,000 1,000 5,000 41,000
Rừng trung bình 60,000 8,040 1,150 5,360 2,000 76,550
Rừng nghèo 31,444 9,971 1,647 5,227 1,000 49,289
Rừng nứa vừa 12,000 2,400 14,400
Cây hàng năm 6,000 1,500 7,500
Tổng 143,129 25,727 10,271 19,621 5,000 203,748
Dự án sẽ tiến hành thu hồi đất trồng cây hàng năm (gồm đất nhà kề vườn, đất ruộng và cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm) khoảng 3,53ha. Vậy lượng sinh khối ước tính là: 7,5 tấn/ha × 3,53ha ≈ 26,48 tấn.
Lượng sinh khối phát sinh chủ yếu bao gồm là cây bụi, cà phê sẽ được thu gom vận chuyển xử lý và một ít cây gỗ sẽ được bán gỗ nguyên liệu.
 

Vân Anh

Mầm xanh
Bài viết
19
Nơi ở
Gia Lai
scroll-topTop