Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM Khu căn hộ Phú Thành

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5
CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 585
-------o0o-------BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

DỰ ÁN KHU CĂN HỘ CAO TẦNG PHÚ THẠNH – CIENCO 5
53 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
(Đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định
Báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 11/07/2007)
 

Đính kèm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top