Ứng dụng Gom Rác GRAC

ĐTM Khu căn hộ Phú Thành

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5
CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 585
-------o0o-------BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

DỰ ÁN KHU CĂN HỘ CAO TẦNG PHÚ THẠNH – CIENCO 5
53 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
(Đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định
Báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 11/07/2007)
 

Đính kèm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top