Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM nhà máy bia

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

daibangxanh

Well-Known Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
ĐTM nhà máy bia Việt Nam 3

Download Đánh giá tác động môi trường của Nhà máy Bia Việt Nam 3

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM – CÔNG SUẤT 420 TRIỆU LÍT/NĂM
(Đã chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng thẩm định họp ngày 07/03/2011 tại Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh)


170 LÊ VĂN KHƯƠNG, PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12, TP.HCM
TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05/2011
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

daibangxanh

Well-Known Member
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
ĐTM nhà máy bia Việt Nam 1

báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng nhà máy bia (nâng công suất từ 230 triệu lít bia/năm lên 280 triệu lít/năm)”

(Đã chỉnh sửa, bổ sung theo ý hiến của Hội đồng thẩm định ngày 05/02/2010)
Tại 170 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà Máy Bia Việt Nam được thành lập căn cứ theo giấy phép đầu tư số 287/Gp ngày 09 tháng 12 năm 1991 của Ủy Ban Nhà Nước về hợp tác đầu tư (nay là Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư) với tên gọi ban đầu là Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam.

Sau 17 năm hình thành và phát triển, năm 2008, Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam chính thức đổi tên thành Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhà Máy Bia Việt Nam và nâng công suất sản xuất từ 150 triệu lít/năm lên 230 triệu lít/năm. Công ty hoạt động căn cứ trên giấy chứng nhận đầu tư số 411022000337 do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 10 năm 2008. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Mở rộng nhà máy bia (nâng công suất từ 150 triệu lít/năm lên 230 triệu lít/năm) của Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam cũng đã được Sở Tài Nguyên môi Trường TP.HCM thẩm định và phê duyệt tại quyết định số 304/QĐ-TNMT-QLMT ngày 23 tháng 05 năm 2008.

Căn cứ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ trên thực tế, Hội Đồng Quản Trị của Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam đã quyết định đầu tư thêm máy móc thiết bị nâng công suất của nhà máy từ 230 triệu lít/năm lên 280 triệu lít/năm. Dự án đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh chứng nhận tại Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 411022000337 (thay đổi lần 1) ngày 06 tháng 6 năm 2009.

Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam đã kết hợp với đơn vị tư vấn là Trung Tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án.

Báo cáo ĐTM này là cơ sở pháp lý để chủ dự án thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.
 

Đính kèm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top