ĐTM nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
ĐTM nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG
Đơn vị tư vấn lập báo cáo: VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, ĐHXD

Dự án Xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và công nghiệp
Qui mô công suất:
Giai đoạn 1: 17 năm (2013– 2040) với công suất 15- 20 tấn/ngày
Giai đoạn 2: 33 năm (2040 – 2073) với công suất 20 – 28 tấn/ngày
(lò đốt công suất 500kg/h)
 

Đính kèm

scroll-topTop