ĐTM nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
ĐTM nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG
Đơn vị tư vấn lập báo cáo: VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, ĐHXD

Dự án Xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và công nghiệp
Qui mô công suất:
Giai đoạn 1: 17 năm (2013– 2040) với công suất 15- 20 tấn/ngày
Giai đoạn 2: 33 năm (2040 – 2073) với công suất 20 – 28 tấn/ngày
(lò đốt công suất 500kg/h)
 

Đính kèm

  • DTM12.2013F1.part1.rar
    5.2 MB · Lượt xem: 1,086
  • DTM12.2013F1.part2.rar
    4.8 MB · Lượt xem: 932
scroll-topTop