DTM rubi

chumanhhien

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
tp hcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm ĐTM mỏ đá rubi hiện trạng như sau:
- đã được cấp giấy phép gia hạn
- nghỉ 1 thời gian trong thời gian cấp phép do thiếu nguồn vốn
- Nay nguồn vốn đã được huy động nên công ty đầu tư và tiếp tục khai thác
- Trong giấy cấp phép khai thác trước công ty đã làm cam kết, nay công ty làm ĐTM ( quy mô ĐTM)
Vậy các bạn cho mình xin ý kiến góp ý:
+ Bây giờ mình làm DTM mới hay đánh giá tác động môi trường bổ sung
+ Nếu mình đánh giá tác động giai đoạn chuẩn bị thì công tác chuẩn bị là mình tự nghiên cứu và làm vd:cải tạo các công trình phụ trợ đã được xây dựng các năm trước hay phải làm sao các bạn.
( chỉ thay đổi từ cam kết sang làm đtm thôi, còn công tác thăm dò, khai thác, giấp cấp phép đang có giá trị)
cảm ơn mọi người!
 

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đánh giá tác động môi trường mới bạn ạ.
Phần đánh giá tác động môi trường bạn có thể chia thành từ 3 đến 4 giai đoạn.
1. Giai đoạn chuẩn bị, giải phóng mặt bằng...
2. Giai đoạn xây dựng cơ bản.
3. Giai đoạn đi vào hoạt động.
4. Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường.
Còn việc đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị như bạn nói thì bạn phải bám vào Thiết kế cơ sở của mỏ. Nếu thiết kế cơ sở nêu phải cải tạo thì bạn đánh giá tác động môi trường nội dung này. Nếu thiết kế cơ sở chỉ là tận dụng lại mà không cải tạo thì không cần đánh giá nội dung này.
 
scroll-topTop