Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM sân golf

#2

Đính kèm

Sửa lần cuối:
#3
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Vậy là cứ dự án là không lập ĐMC được sao. Qua cứng nhất lý thuyết. Vấn đề ở đây là chủ đầu tư yêu cầu khi cơ quan có thẩm quyền quy định bắt buộc. Và ĐMC cho Dự án chiến lươc nào đó chứ không thể cứng nhắc Cứ dự án là không lập được ĐMC,...
ĐMC là Đánh giá môi trường chiến lược, dành cho kế hoạch, quy hoạch hoặc chiến lược nào đó. Khi có "kế hoạch, quy hoạch hoặc chiến lược" thì mới xây dựng các Dự án - cần thiết phải lập ĐTM. ĐMC là đánh giá tổng thể, ĐTM là chi tiết... Nên nghiên cứa Thông tư 21 để tư vấn chu Chủ đầu tư. Chúc các pác mạnh khỏe!
 
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Nói thía chứ đối với dự án nào mà có quy mô lớn hoặc vấn đề mang tính cấp bách, nghiêm trọng thì vẫn phải lập ĐMC thui. Ví dụ như dự án điện hạt nhân Ninh Thuận nè. Sân golf mà bạn lập nếu nằm ở khu vực thuộc 2 tỉnh chắc vẫn phải lập ĐMC chứ
D­ụ­ án Nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận thì Do chính Phủ quyết định rùi. Nhu­ng Boxit Tây Nguyên có ý kiến gì đâu nhỉ? Các pác cho ý kiến vó­i!:045:
 
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
D­ụ­ án Nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận thì Do chính Phủ quyết định rùi. Nhu­ng Boxit Tây Nguyên có ý kiến gì đâu nhỉ? Các pác cho ý kiến vó­i!:045:
Trời! Boxit Tây Nguyên đưa ra Quốc hội hẳn hoi đó. Bàn đi bàn lại cân nhắc giữa lợi ích kinh tế với vấn đề môi trường. Cuối cùng đi đến kết luận nước ta còn nghèo và khu vực Tây nguyên cũng vậy, nhưng cũng gặp nhiều sự phản đối của các nhà khoa học môi trường và sinh thái, vì hậu quả của việc khai thác bô xít này báo cáo ĐTM vẫn không thể nào chỉ ra và tìm được cách khắc phục... Mong rằng đừng để Tây Nguyên đặc biệt là Đăk Nông chìm trong bùn đỏ... Híc! Lo quá!!!:incense:
 
Top