Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM thủy sản

  • Thread starter ddt_2711
  • Ngày gửi
D

ddt_2711

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Đệ đang học ĐTM được 2 tuần! Thầy bắt về tìm các dự án để làm đề cương chi tiết ĐTM! Đệ tính tìm các dự án về nuôi trồng thủy sản ven bờ, mới hay cũ gì cũng được! À, nếu như có kèm bản báo cáo ĐTM hay đề cương ĐTM cua nó cũng được!Mong mấy huynh giúp đỡ đệ nha! Đệ sẽ hậu tạ xứng đáng!

:k4664436:
 
C

Cocain

Guest
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Đệ đang học ĐTM được 2 tuần! Thầy bắt về tìm các dự án để làm đề cương chi tiết ĐTM! Đệ tính tìm các dự án về nuôi trồng thủy sản ven bờ, mới hay cũ gì cũng được! À, nếu như có kèm bản báo cáo ĐTM hay đề cương ĐTM cua nó cũng được!Mong mấy huynh giúp đỡ đệ nha! Đệ sẽ hậu tạ xứng đáng!

:k4664436:
Bạn vào đây có 1 đống DTM mẩu bạn muốn chọn cái nào về làm mà chẳng được.
Bạn phải tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi chứ!
http://www.yeumoitruong.com/forum/forumdisplay.php?f=119
 
Top