Ứng dụng Gom Rác GRAC

ĐTM tích hợp là gì?

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
ĐTM tích hợp là sự phân tích hệ thống nhằm đánh giá, dự báo các tác động có thể có và xác định mối tương quan giữa các tác động này đối với các dự án quy hoạch hoặc chính sách phát triển có không gian rộng và thời gian dài.

Giữa ĐTM tích hợp và ĐTM riêng rẽ không có ranh giới rõ ràng. Trong nhiều trường hợp (như ĐTM dự án hồ chứa, dự án đô thị hóa, dự án khu công nghiệp, dự án cảng biển, v.v...) phương pháp ĐTM tích hợp cũng được sử dụng. Ngược lại, trong nghiên cứu ĐTM tích hợp nhiều phương pháp, kỹ thuật khác của ĐTM riêng rẽ cũng được áp dụng.
 

daibangxanh

Well-Known Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Sự khác nhau giữa ĐTM tích hợp và ĐTM riêng rẽ

Nói chung phương pháp thực hiện ĐTM tích hợp khác với ĐTM riêng rẽ ở tính tổng hợp của phạm vi nghiên cứu và ở quy mô không gian.
· Các phương pháp ĐTM tích hợp thường được áp dụng ở mức độ ngành (chương trình hoặc chính sách). ĐTM tích hợp yêu cầu phải xem xét các tác động ở một phạm vi không gian rộng và phải trả lời liệu sự thay đổi môi trường toàn vùng sẽ ảnh hưởng thế nào đến từng tiểu vùng, từng ngành, và từng dự án cụ thể ĐTM tích hợp cũng cần tiên liệu các tác động tích hợp do tương tác giữa các tác động của việc phát triển từng ngành, từng tiểu vùng.
· Các cấp tác động trong ĐTM tích hợp là có tính tổng hợp cao hơn so với trong ĐTM thông thường. Trong ĐTM cho một dự án cụ thể, thí dụ dự án nhiệt điện, người nghiên cứu môi trường quan tâm đến việc đo đạc, quan trắc ô nhiễm của dòng nước làm mát và nước thải; trong khi đó trong ĐTM tích hợp người ta còn cần phải quan trắc sự thay đổi chế độ thủy văn, tài nguyên thủy sản và các vấn đề sinh thái toàn lưu vực do hoạt động lấy và xả nước làm mát của nhà mày. Thí dụ khác: ĐTM cho dự án xây dựng cảng nước sâu ở vùng rừng ngập mặn thường chỉ tính toán diện tích rừng bị mất, khối lượng bùn đáy cần nạo vét... nước, hệ sinh thái cạn và các hậu quả của môi trường KT – XH ở quy mô vùng do suy giảm các hệ sinh thái này.
Do tính tổng hợp cao và vùng nghiên cứu rộng ĐTM tích hợp cần phải được nhiều loại chuyên gia ở nhiều ngành phối hợp thực hiện.
ĐTM tích hợp cần phải có đủ thông tin về phát triển các ngành, các địa phương trong vùng mới có thể đánh giá, dự báo các tác động tích hợp và đề xuất các quy hoạch hoặc biện pháp giảm thiểu tác động. Thí dụ để thực hiện ĐTM tích hợp cho một khu công nghiệp đa ngành cần phải có thông tin về các dự án triển khai ở khu công nghiệp này. Trong khi đó muốn ĐTM tích hợp cho phát triển một lưu vực cần phải có thông tin về quy hoạch các công trình thủy lợi, thủy điện, nông nghiệp, đô thị, thủy sản, du lịch và vùng cần bảo vệ trong toàn lưu vực.
ĐTM tích hợp bị giới hạn về biên giới hành chính và phạm vi quản lý từng ngành do vậy nghiên cứu này cần có nhiều ngành, nhiều địa phương cùng tham gia thực hiện.
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bác đã làm chưa hay là có tài liệu nào liên quan không hay chỉ nói suông thôi. Em chưa từng nghe ĐTM tích hợp cả. Nếu đã từng làm hoặc tài liệu hướng dẫn thì Share lên cho cả nhà cùng tham khảo.
 
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
tớ có cảm giác bạn đang nói về Đánh giá môi trường chiến lược - ĐMC (theo khái niệm của luật BVMT 2005 cũng như EU) khi đề cập đến ĐTM cấp ngành, lưu vực sông.

Bạn đề cập đến nhà máy nhiệt điện, cảng biển...đây là các dự án nằm trong danh mục đối tượng phải làm ĐTM.
Bạn cũng đề cập đến một số điểm mà ĐTM chưa đề cập như quan trắc thủy văn, khí hậu.....cái này cũng đã có một phần trong ĐTM tuy nhiên chỉ ở dưới dạng liệt kê các yếu tố về điều kiện tự nhiên vì bản chất của ĐTM là đánh giá (định lượng) các tác động của dự án lên môi trường (tự nhiên và con người) do vậy ko thể đề cập các yếu tố này vào phần đánh giá tác động, nếu có cũng rất ít. Nếu bạn đề cập đến việc dự báo tác động trong tương lai của các yếu tố lên môi trường tiếp nhận thì đó lại là mục đích của ĐMC (tuy nhiên ở mức độ quá nhỏ thì ko thể làm ĐMC, có hay chăng thì sử dụng phương pháp luận của nó thôi - như tớ đã từng làm cho cái QHSDĐ có lồng ghép với các yếu tố bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu).

P/S: Tiếc là chức năng quote của diễn đàn hình như đang có vấn đề nên tớ ko thể tô mầu những điểm cần trao đổi với bạn. Thân!
 
Top