Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

DTM tổng hợp tại đây

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là các DTM mẫu mang tính chất tham khảo, pass: yeumoitruong

Cách download:điền vào link phía dưới pass
xem hình chú thích phía dưới đây:Các bạn nào có quan tâm thì down về xem rồi nghiên cứu nhé

http://www.4shared.com/file/70880107/18babd54/_2__34.html
http://www.4shared.com/file/70880116/76a6bc83/_2__36.html
http://www.4shared.com/file/70880122/5ae62b59/_2__52.html
http://www.4shared.com/file/70880127/2a8cdfd6/_2__54.html
http://www.4shared.com/file/70880135/dd998fbb/_2__1329byt2002.html
http://www.4shared.com/file/70880149/9b6e5557/_2__BAI3__VANBANPHAPLY___30-09-2008_.html
http://www.4shared.com/file/70880163/498ddecb/_2__Bai_chon_lap.html
http://www.4shared.com/file/70880172/2791df1c/_2__BC_DTM_Thuy_Dien.html
http://www.4shared.com/file/70880187/d063375c/_2__BHV.html
http://www.4shared.com/file/70880213/48af655/_2__CAM_KET_chebien_CP_NS.html
http://www.4shared.com/file/70880228/b8757c1e/_2__Camket_ETOWN.html
http://www.4shared.com/file/70880237/31d150ce/_2__Chuong_2_-_Co_so_ly_thuyet.html
http://www.4shared.com/file/70880305/f5300816/_2__CJ.html
http://www.4shared.com/file/70880673/55d9f90f/_2__CN_CNH_CNL.html
http://www.4shared.com/file/70880895/28a75cbe/_2__CRCRSCRC_series_Resinous_pump.html
http://www.4shared.com/file/70881057/dcb34443/CWT_CNT.html
http://www.4shared.com/file/70881148/54d502a4/Danh_gia_tac_dong_moi_truong_lam_nghiep_Viet_Nam_.html
http://www.4shared.com/file/7088127...vung_ho_va_ngoai_vi_thuy_dien_Son_La__-4.html
http://www.4shared.com/file/70881331/61ccf8a9/Dia_chat_thuy_van_-_DA_thuy_dien_Son_La.html
http://www.4shared.com/file/70881380/f53f11f4/DTM_CHE_BIEN_MANG_THUC_PHAM.html
http://www.4shared.com/file/70881423/9396be41/DTM_det_nhuom.html
http://www.4shared.com/file/70881494/ee06f229/DTM_KHAI_THAC_DAT_SET.html
http://www.4shared.com/file/70881534/152b7094/DTM_mo_dat_Cam_Xuyen.html
http://www.4shared.com/file/70881594/efc4981e/DTM_NHA_MAY_CAO_SU.html
http://www.4shared.com/file/70881642/b14ffd3f/DTM_NHA_MAY_CHE_BIEN_THUC_AN_GIA_SUC.html
http://www.4shared.com/file/70881689/8a286bbb/DTM_NHA_MAY_HAI_SAN_BA_RIA.html
http://www.4shared.com/file/70881744/59ee323d/DTM_san_xuat_bao_bi_Hai_Cuong.html
http://www.4shared.com/file/70881773/eca7f45d/DTM_SX_KINH_DOANH_TAI_CON_DAO.html
http://www.4shared.com/file/70881832/f49046f2/TM_trong_XL_tui_nilon_thnh_VLXD.html
http://www.4shared.com/file/70882448/40ab6fa1/_2__TM_2.html
http://www.4shared.com/file/70882491/8cd9a948/DTM_TANMAI-19.html
http://www.4shared.com/file/70882605/59f20276/dtm-bcl__ttuan_.html
http://www.4shared.com/file/70882632/ecbbc416/_2__DTMcao_su_PhucNguyen.html
http://www.4shared.com/file/70882663/e6cb00c5/_2__DTMNTTS.html
http://www.4shared.com/file/70882692/16542c9c/_2__DTMTanban_sua.html
http://www.4shared.com/file/70882704/2f3758d7/_2__EIA_Hai_Phong.html
http://www.4shared.com/file/70882753/cc243931/_2__Giaotrinh_CTRCTNH.html
http://www.4shared.com/file/70882870/6c474d34/_2__Green_UNESCAP_Vie_1.html
http://www.4shared.com/file/70882888/e504d9c9/_2__KDCso1_phia_dong.html
http://www.4shared.com/file/70883008/9b72651c/_2__Khai_thac_mo_Tay_Ninh.html
http://www.4shared.com/file/70883018/8269545d/_2__Khu_dan_cu_Linh_tay_-_Thu_Duc.html
http://www.4shared.com/file/70883094/4306927e/_2__LargeSizeCN.html
http://www.4shared.com/file/70883163/5b387125/_2__LC_FV_MS.html
 
V

vantuyenenv

Guest
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn dow files đầu tiên ý mình thế files đấy đòi pass files tiếp theo chưa thử:30:
À,mình hiểu rồi!tức là bạn chưa down nó về máy của bạn.Khi kích vô down trang nó nó đòi pass mới vô được.Anh daibangxanh nói pass rồi mà bạn.Pass là:yeumoitruong
Còn nếu mà bạn đã down về máy của bạn rồi thì file đó không hề đặt pass.:50:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top