Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ĐTM trại chăn nuôi heo đây

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Trang trọng!

Hỏi về Ông Trương Gặp làm Biogas

Tôi đang tìm hiểu về công nghệ và kỹ thuật tiến hành làm hầm biogas của ông Trương Gặp nhưng đang gặp khó khăn về mặt công nghê, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm. Qúi vị nào đã tìm hiểu về công nghệ của ông gặp rồi thì có thể giúp tôi với! tôi đang rất cần sự giúp đỡ!

Tôi muốn xây dựng một hầm biogas áp dụng cho trại chăn nuôi có 400 con bò sữa thì tôi phải thiết kế như thế nào?

Cho tôi được hỏi địa chỉ nhà, số điện thoại, email của ông Trương Gặp làm hầm biogas.

Hiện tại tôi đang rất cần rất mong được sự giúp đỡ của quí vị!

Chân thành cảm ơn!
 
Top