Ứng dụng Gom Rác GRAC

ĐTM trình bộ Tài Nguyên và Môi trường

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhà mình có cụ nào làm ĐTM trình bộ rồi cho em xin ý kiến tham khảo với.
1. Phí thẩm định căn cứ vào thông tư 218/BTC có đúng không nếu đúng tổng vốn đầu tư dự án em làm gần 1500 tỷ phí thẩm định 75 triệu.
2. Quy trình các bước các bác dưới bộ thẩm định ĐTM như thế nào
Cụ nào nhiệt tình chỉ bảo giúp em với cảm ơn các cụ trước.
 

Chủ đề mới

Top