Ứng dụng Gom Rác GRAC

Dự án phòng khám đa khoa lập cam kết hay ĐTM?

tulip

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mọi người cho mình hỏi, theo phụ lục II trong nghị định 29/2011/NĐ-CP thì tất cả các dự án xây dựng bệnh viện đều phải lập ĐTM. Vậy đối với phòng khám đa khoa thì căn cứ vào đâu để biết được cần lập cam kết BVMT hay ĐTM?
Thanks all.
 

tulip

New Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Có những phòng khám đa khoa lớn như bệnh viện chuyên khoa tư nhân mà. Nếu theo phụ lục II trong nghị định thì cứ liên quan đến bệnh viện (không cần biết lớn hay nhỏ, tư hay công) là ĐTM còn Trung tâm y tế không có trong phụ lục II chỉ cần lập cam kết à?!
 
Top