Ứng dụng Gom Rác GRAC

Dự Án Xây Dựng Hạ Tầng Cảng ICD Đồng Nai

#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Anh Daibangxanh oi!
em muon hoi a cai nay ti dc ko?
Hien nay em dang viet ve DTM nghia trang, tim tai lieu ma khong co nen hoi a mot so dieu nay:
1. Xac định nguon gay tác động của nghĩa trang trong giai đoạn đi vào hoạt động?
2. Biện pháp xử lý ô nhiễm nước ngầm tầng nông gần nghĩa trang?
3. Khi nghia trang xây dựng xong và đi vào hoạt động có diễn ra các tệ nạn xã hội thì m có đưa vào DTM ko? co nêu biện pháp xử lý ko?
 
Top