Dự án xây dựng trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải: ĐTM hay kế hoạch

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

alonephone

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin ý kiến thảo luận của các thành viên ạ:

Dự án trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải từ quá trình sản xuất xi măng (công xuất trạm khoảng 10MW ) thì phải lập ĐTM hay kế hoạch BVMT?

Theo mình nghĩ thì đây là nhóm dự án nhiệt điện, và theo quy định của phục lục II nghị định 18 thì tất các các dự án nhóm nhiệt điện đều phải lập ĐTM.
 
scroll-topTop