Dự thảo nghị định xử phạt về bảo vệ môi trường

va_changer78

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bộ Tài Nguyên Môi Trường soạn thảo Dự thảo nghị định xử phạt về bảo vệ môi trường (thay thế nghị định 179/2013/NĐ-CP) và đang trong thời gian nhận góp ý.
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Trong thời gian vừa qua, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP đã phát huy hiệu quả và là công cụ hữu hiệu trong công tác bảo vệ môi trường. Với mức phạt tiền tăng cao và các hình thức xử phạt nghiêm khắc, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP có tính răn đe cao đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm và gây ô nhiễm môi trường, công tác bảo vệ môi trường từng bước đi vào nề nếp.
Tuy nhiên, do có sự thay đổi của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, một số quy định mới về bảo vệ môi trường đã thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế, bên cạnh đó có một số vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện: Thiếu quy định điều chỉnh các hành vi đối với hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; các hành vi liên quan đến quản lý chất thải và phế liệu, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, phương án cải tạo và phục hồi môi trường và một số hành vi khác cũng đã thay đổi.
Hơn nữa, một số quy định về hành vi vi phạm còn rộng, chưa có tính răn đe đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có mức độ nghiêm trọng, khối lượng xả thải lớn và chưa hợp lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm ở mức độ ít nghiêm trọng, chưa đảm bảo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, chưa đảm bảo công bằng trong quá trình xử phạt.
Ngoài ra, mức xử phạt quy định một số hành vi còn thấp, chưa tương xứng với hành vi vi phạm, chưa đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa ô nhiễm và thực tế, nhiều doanh nghiệp chịu nộp phạt thay cho việc xử lý ô nhiễm…
Chính vì các lý do nêu trên, việc xây dựng Nghị định mới để thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP là cần thiết và là yêu cầu thực tiễn khách quan.
Việc xây dựng Nghị định được tiến hành trên các quan điểm chỉ đạo sau: bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các quy định pháp luật liên quan; bảo đảm phù hợp với thực tế, tính hợp lý, khoa học và tính khả thi; kế thừa những quy định của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP hiện hành còn phù hợp và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn xã hội; kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung những quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành mới được ban hành nhằm bảo đảm sự đầy đủ, toàn diện của văn bản; các hành vi vi phạm phải được quy định cụ thể, chi tiết; mức xử phạt phù hợp, khả thi, bảo đảm tính răn đe, đáp ứng yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong tình hình mới.
-Monre.gov.vn-
MỜI XEM FILE ĐÍNH KÈM
 

Đính kèm

  • 03-5-2015_Du_thao_NĐ_XLVPHC_-_BVMT_(sua_179).doc
    898 KB · Lượt xem: 1,788
  • Like
Reactions: HSE

troi2311

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chưa đọc nhiều và hết, nhưng tôi khá quan tâm tới điều 54,
Điều 54. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nếu sử dụng phương án 2, tức sẽ giống Nghị định 117
trước đây. Chúng ta đều rõ, Cảnh sát môi trường với lực lượng rất đông đảo, lớn hơn nhiều so với thanh tra chuyên ngành và bộ phận quản lý nhà nước về môi trường. Nếu để họ có quá nhiều quyền trong việc xử phạt thủ tục hành chính, thì họ sẽ chú trọng vào việc xử phạt thủ tục hành chính, trong khi vấn đề này không quá gây hậu quả như việc xả thải gây ô nhiễm. Việc tiếp thu và thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường cần để cho các doanh nghiệp có thời gian và nhân lực để tìm hiểu và thực hiện hết (1 đơn vị hoạt động đâu phải chỉ thực hiện mỗi thủ tục hành chính về môi trường đâu, còn nhiều thứ nữa). Do đó theo tôi, việc giữ nguyên cách phân định như 179 theo phương án 1 là tốt nhất, việc giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chính nên để cho các đơn vị quản lý nhà nước thực hiện hướng dẫn và nhắc nhở trước khi xử phạt.
 
scroll-topTop