Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Đường by_pass trong Trạm xử lý nước thải

  • Thread starter maimo
  • Ngày gửi
N

ndf

Guest
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mai up cái process flow diagram lên rồi mới có thể chọn giải pháp được. Thường sự cố này xảy ra do các hệ thống xử lý nước thải được thiết kế dựa trên dữ liệu đầu vào rất ít.
Sự cố cũng cần nêu ra cụ thể chứ không thể nói chung chung như thế:
- Overflow bao nhiêu % so với thiết kế.
- Overflow liên tục hay gián đoạn - trong thời gian bao lâu
- Các bơm được thiết kế là 1-1 hay 1-1-1 ( 2 bơm chạy song song 1 bơm nghỉ)
- Thời gian lưu trong các bể ( ví dụ aerotank, UASB, bể lắng). Đặc biệt là thời gian lưu bể điều hoà và bể gom. Ai cũng biết nhiệm vụ chính của 2 bể này để làm gì.
- Đường bypass chỉ có tác dụng trong 1 thời gian rất ngắn và thường được sử dụng nếu phải sửa chữa hệ thống hơn là
chống các sự cố kiểu overflow vì 1 lý do rất đơn giản là khi đã bypass thì có nghĩa là hệ thống xử lý không có tác dụng gì cả: đầu ra có chất lượng tương đương đầu vào.
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đường by-pass trong trạm xử lý nước thải

Mai up cái process flow diagram lên rồi mới có thể chọn giải pháp được. Thường sự cố này xảy ra do các hệ thống xử lý nước thải được thiết kế dựa trên dữ liệu đầu vào rất ít.
Sự cố cũng cần nêu ra cụ thể chứ không thể nói chung chung như thế:
- Overflow bao nhiêu % so với thiết kế.
- Overflow liên tục hay gián đoạn - trong thời gian bao lâu
- Các bơm được thiết kế là 1-1 hay 1-1-1 ( 2 bơm chạy song song 1 bơm nghỉ)
- Thời gian lưu trong các bể ( ví dụ aerotank, UASB, bể lắng). Đặc biệt là thời gian lưu bể điều hoà và bể gom. Ai cũng biết nhiệm vụ chính của 2 bể này để làm gì.
- Đường bypass chỉ có tác dụng trong 1 thời gian rất ngắn và thường được sử dụng nếu phải sửa chữa hệ thống hơn là
chống các sự cố kiểu overflow vì 1 lý do rất đơn giản là khi đã bypass thì có nghĩa là hệ thống xử lý không có tác dụng gì cả: đầu ra có chất lượng tương đương đầu vào.
Nếu over flow trong khoảng thời gian ngắn thì có thể tăng hiệu suất xử lý của toàn hệ thống tạm thời (tăng lượng khí vào aerotank, tăng bùn hoạt tính tuần hoàn, thay đổi loại giá thể trong lọc sinh học, tăng liều lượng hóa chất châm vào,.....). Nhưng nếu muốn biết cách khắc phục cụ thể phải biết các thông số overflow cụ thể hơn. Cái này ndf nói quá rõ rồi, mình chỉ xin nói lại thôi.
Nếu over flow trong thời gian dài và liên tục thì tốt nhất là thay đổi công nghệ hoặc xây mở rộng hệ thống ==> nếu muốn đầu ra đạt chuẩn.
 
Top