Đường thoát nước thải SX có được đấu nối vào đường thoát nước mưa ko?

snowy

Cỏ 4 lá
Bài viết
69
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho em hỏi: đường thoát nước thải sản xuất đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn có được phép đấu nối vào đường thoát nước mưa trong doanh nghiệp ko ạ? Văn bản nào quy định về việc được đấu nối hay ko đc đấu nối này ạ?
Em đang cần xác nhận về vấn đề này gấp, mong mọi người giúp đỡ ạ.
 
scroll-topTop