Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Em có cái ĐTM sản xuất sơn và bao bì màng mỏng, bác nào xem giúp em cái

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hihi mình hơi nhiều truyện nên có một số góp ý trong báo cáo của bạn, bạn xem thử xem có được ko. Có thể nhận xét chung phần chưa đc như sau:
- Nước thải làm mát ko thể cứ tuần hoàn mãi đc vì nó phải hụt đi và phải bổ sung. Và sau một thời gian nhất định phải thay nước này vì nó có lẫn hạt bụi nhựa và dầu. Nên càn có bp xử lý. Tốt nhất là đóng thùng và thuê đơn vị xử lý.
- Tại sao nước thải sinh hoạt được xử lý và chất lượng nước đầu ra lại là QC 40:2011 cho nước thải công nghiệp?
- Cần mô tả lại hệ thống thu gom nước mưa trong quá trình hoạt động
- Vì KCn chưa có hệ thống xl nước thải tập trung mà mình lại xả vào hệ thống thu gom chung của KCN rồi chảy ra nguồn tiếp nhận nên phải chú ý đến điều kiện trong HĐ thuê đất và SD tiện ích để tránh phải lập hồ sơ xả thải sau này.
- Thống nhất số liệu và cách viết từ chương 3 xuống chương 4: VD Bên C3 ko có nước thải xây dựng nhưng chương 4 lại có, C3 ko có sự cố trong xây dựng nhưng c4 lại có biện pháp giảm thiểu, kinh phí thực hiện các biện pháp BVMT trong xây dựng ko có?
- Về số lượng chất thải nguy hại bận có thể tham khảo nhà máy khác xem chứ sao lại ít loại chất thải nguy hại thế?
- Có thể thêm ko một số chỉ tiêu quan trắc chất lượng ko khí về chất hữu cơ: Butyl, hơi phenol...
Bạn gửi địa chỉ mail cho mình đc ko chứ mình ko add lên đc.
Phần mình bôi màu ấy.
 

phamvan009

New Member
#3
Top