Em mời cá nhân-tổ chức hợp tác tiêu thụ Quặng/ Xỉ/ Đất/Bùn thải có chứa nguyên tố Đồng hoặc Thiếc ạ

bundatthai

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mời hợp tác tiêu thụ Quặng/ Xỉ/ Đất/Bùn thải
có chứa nguyên tố Đồng hoặc Thiếc

Đầu tiên, chúng tôi xin được gửi tới quý công ty lời chào trân trọng và hợp tác

Chúng tôi đang có nhu cầu mua các loại đất/bùn thải có chứa nguyên tố Đồng hoặc Thiếc. Rất mong được hợp tác cùng quý công ty trong lĩnh vực này. Nếu quý công ty có hàng và cần tìm nơi tiêu thụ, vui lòng liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có thể thu mua với số lượng không giới hạn và đưa ra giá đảm bảo có lợi nhất cho hai bên.

Chúng tôi gửi quý công ty bảng báo giá mặt hàng đất/bùn thải để tham khảo:

1/ Đất (bùn) thải có chứa Đồng

- Hàm lượng từ 4% - 6% : Giá từ 800.000 đến 2.500.000 tùy thuộc thủy phần (độ ẩm) và tạp chất khác. Thủy phần (độ ẩm) giới hạn từ 75% trở xuống.
- Hàm lượng từ 6% - 8% : Giá từ 1.700.000 - 4.000.000 tùy thuộc thủy phần (độ ẩm) và tạp chất khác. Thủy phần (độ ẩm) giới hạn từ 75% trở xuống.
- Hàm lượng từ 8% - 10% : Giá từ 2.100.000 - 7.000.000 tùy thuộc thủy phần (độ ẩm) và tạp chất khác. Thủy phần (độ ẩm) giới hạn từ 75% trở xuống.
- Hàm lượng từ 10% - 12% : Giá từ 3.500.000 đến 13.000.000 tùy thuộc thủy phần (độ ẩm) và tạp chất khác. Thủy phần (độ ẩm) giới hạn từ 75% trở xuống.
- Hàm lượng từ 12% trở lên vui lòng cung cấp thông tin về hàm lượng, thủy phần để có được giá chính xác nhất.

2/ Đất (bùn) thải có chứa Thiếc

- Hàm lượng từ 5% - 7% : Giá từ 800.000 đến 1.700.000 tùy thuộc thủy phần (độ ẩm) và tạp chất khác. Thủy phần (độ ẩm) giới hạn từ 75% trở xuống
- Hàm lượng từ 8% - 11% : Giá từ 1.500.000 đến 5.500.000 tùy thuộc thủy phần (độ ẩm) và tạp chất khác. Thủy phần (độ ẩm) giới hạn từ 75% trở xuống
- Hàm lượng từ 11% - 15% : Giá từ 5.500.000 đến 11.000.000 tùy thuộc thủy phần (độ ẩm) và tạp chất khác. Thủy phần (độ ẩm) giới hạn từ 75% trở xuống
- Hàm lượng từ 15% trở lên vui lòng cung cấp thông tin về hàm lượng, thủy phần để có được giá chính xác nhất./.

Rất vui nếu chúng tôi được hợp tác cùng quý công ty
Trân trọng!

Nguyễn Văn Chung
Email: dangphucchunghd@gmail.com
Mobile: 0964671556
 
scroll-topTop