Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 EMAS

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
EMAS là gì?

The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) là một công cụ quản lý cho các công ty và các tổ chức khác để đánh giá, báo cáo và cải thiện môi trường, hiệu quả hoạt động của họ. Các chương trình đã có sẵn cho các công ty bằng cách tham gia từ năm 1995 và được giới hạn ban đầu cho các công ty trong ngành công nghiệp.
Từ năm 2001 EMAS đã được mở cho tất cả các ngành kinh tế, bao gồm cả các dịch vụ công cộng và tư nhân.
Trong tháng bảy 2008 Uỷ ban châu Âu đề nghị sửa đổi EMAS để tăng sự tham gia của các công ty và giảm bớt gánh nặng và chi phí hành chính, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN).


Ngoài ra, EMAS đã được tăng cường bởi sự hoà nhập của EN / ISO 14001 như là hệ thống quản lý môi trường theo yêu cầu của EMAS;, thông qua việc xây một hấp dẫn EMAS logo để tín hiệu EMAS đăng ký với thế giới bên ngoài, và bằng cách xem xét thêm hiệu ứng mạnh mẽ gián tiếp như là những người có liên quan đến dịch vụ tài chính hoặc quyết định hành chính và lập kế hoạch.
Các giai đoạn chính của EMAS

Để nhận EMAS đăng ký một tổ chức phải tuân thủ theo các bước sau:

  1. một môi trường tiến hành xem xét xem xét tất cả các khía cạnh môi trường của các hoạt động của tổ chức, sản phẩm và dịch vụ, các phương pháp để đánh giá này, các luật pháp và khuôn khổ pháp lý hiện hành và quản lý môi trường và thực hành các thủ tục.
  2. trong ánh sáng của các kết quả của việc xem xét, thiết lập một hệ thống quản lý môi trường có hiệu quả nhằm đạt được các tổ chức của môi trường chính sách được xác định bởi các quản lý đầu trang. Các hệ thống quản lý nhu cầu để đặt trách nhiệm, mục tiêu, có nghĩa là, hoạt động của các thủ tục, nhu cầu đào tạo, giám sát và hệ thống giao thông.
  3. thực hiện một môi trường, kiểm toán, đánh giá đặc biệt là hệ thống quản lý ở địa điểm và phù hợp với các tổ chức của chính sách và chương trình cũng như tuân thủ các quy định liên quan môi trường yêu cầu.
  4. cung cấp một tuyên bố của các môi trường mà hiệu suất lays xuống những kết quả đạt được so với mục tiêu bảo vệ môi trường và trong tương lai sẽ được thực hiện các bước để tiếp tục cải thiện môi trường, hiệu quả hoạt động của tổ chức.
Các môi trường xem xét, EMS, kiểm toán và các thủ tục bảo vệ môi trường tuyên bố phải được chấp thuận bởi một công nhận EMAS verifier và xác nhận tuyên bố cần phải được gửi đến cơ quan có EMAS cho đăng ký và thực hiện công khai trước khi có một tổ chức có thể sử dụng logo EMAS.
Chi tiết về đăng ký EMAS
Lợi ích của EMAS

Mối quan tâm về môi trường, phát triển công áp lực và các biện pháp quy định là thay đổi cách người làm kinh doanh trên toàn thế giới.

Tiêu dùng và các cổ đông đang ngày càng đòi hỏi các sản phẩm thân thiện với môi trường và dịch vụ được giao trách nhiệm xã hội do các công ty.

Đó là ngày càng trở nên quan trọng đối với các tổ chức để chứng minh rằng không phải chỉ có triết lý sống của họ, nhưng cũng có chiến lược đầu tư của họ và đang hoạt động bền vững.

 • chất lượng quản lý môi trường do việc sử dụng một chương trình phát triển cao
 • đóng góp cho môi trường, quản lý rủi ro của tổ chức
 • nguồn lực và tiết kiệm chi phí thấp hơn theo nhu cầu của tổ chức
 • giảm tài chính do phản ứng như quản lý chiến lược, làm sạch và chi trả cho hình phạt vi phạm pháp luật
 • lợi nhuận tài chính thông qua kiểm soát tốt hơn các hoạt động
 • ưu đãi, khuyến khích để lịch sinh thái, đổi mới quy trình sản xuất trong khi tác động môi trường đang tăng trên toàn thế giới
 • tuân thủ pháp luật kiểm tra với môi trường do EMAS verifier
 • học hỏi từ các ví dụ tốt của các công ty khác và các tổ chức
 • cơ hội kinh doanh mới ở những thị trường mà màu xanh lá cây các quy trình sản xuất rất quan trọng
 • cập nhật tin và sự tự tin với chính quyền, các doanh nghiệp khác và khách hàng / công dân
 • cải thiện các mối quan hệ với cộng đồng địa phương
 • nâng cao chất lượng của nơi làm việc, nhân viên và khuyến khích tinh thần để xây dựng nhóm
 • lợi thế thị trường và nâng cao hình ảnh công ty bằng cách cải thiện các mối quan hệ bên liên quan
  Đọc thêm về chi phí và lợi ích của EMAS
EMAS trong Ủy Ban

Vào ngày 7 tháng chín năm 2001, Uỷ ban châu Âu đã thông qua một quyết định (C (2001) / 2591) nhờ đó mà Ủy Ban chính trị trong một quá trình áp dụng vào EMAS Quy chế quản lý hoạt động của nó.
Quyết định này, thông qua việc xây Ủy Ban nổi bật như là một gương mẫu lái xe hướng về một lực lượng quản lý môi trường tốt hơn các nguồn tài nguyên và trong quá trình thỏa thuận với các nguyên tắc về phát triển bền vững và phát triển bền vững mạnh mẽ xác nhận tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất ở Rio (1992). Dự kiến này dẫn đầu ví dụ của Uỷ ban châu Âu sẽ kết quả trong một EMAS quan trọng trong các công và tư nhân và các tổ chức thành lập trong các nước thành viên.
A​
Một dự án mang tên "EMAS trong Uỷ ban châu Âu" đã được thiết lập để thực hiện cam kết của Ủy Ban ở trên.
Tìm hiểu thêm về dự án này

Tài liệu này dịch từ ec.europa.eu/environment/emas

EMAS
Chứng minh cam kết của bạn về việc bảo vệ môi trường. Những mối quan tâm đến môi trường, áp lực gia tăng của xã hội và luật pháp đang làm thay đổi cách con người làm kinh doanh trên toàn thế giới. Khách hàng, người tiêu dung và nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi những sản phẩm thân thiện với môi trường và những dịch vụ được cung cấp bởi những công ty có trách nhiệm xã hội. Ngày càng quan trọng đối với các tổ chức là không chỉ chứng minh triết lý công ty mà còn cả chiến lược đầu tư và sự điều hành hàng ngày theo cách bền vững.
EMAS là Chương Trình Đánh giá và Quản lý Sinh thái của Liên Minh Châu Âu, một công cụ quản lý cho những công ty và các tổ chức khác để đánh giá những báo cáo và cải thiện hoạt động môi trường của họ. Công cụ này ứng dụng cho mọi thành phần kinh tế bao gồm dịch vụ công cộng và tư nhân. Việc tham gia là tự nguyện và mở rộng đến các tổ chức hoạt động trong Liên minh Châu Âu và khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) – ngày càng có nhiều quốc gia ứng viên cũng đang thực hiện Chương trình này nhằm chuẩn bị gia nhập vào Liên minh Châu Âu.
EMAS kết hợp những yêu cầu của ISO 14001, có nghĩa là đạt được chứng nhận EMAS thì không cần phải chứng nhận ISO 140001 nữa.
Chứng minh cam kết của bạn với môi trường và sự phát triển bền vững sẽ tác động tích cưc đến thành công của công ty theo những cách sau:

 • cải thiện hình ảnh của công ty cũng như các mối quan hệ đối với khách hàng, chính quyền và công đồng địa phương.
 • việc sử dụng tốt hơn nguồn nước và năng lượng, lựa chọn kỹ càng nguồn nguyên liệu và tái chế chất thải có kiểm sóat gíup tiết kiệm chi phí và tăng sức cạnh tranh.
 • giảm bớt gánh nặng tài chính nhờ vào chiến lược qủan lý phản ứng kịp thời như là hành động khắc phục, lọai trừ việc nộp tiền phạt cho những vi phạm pháp luật.
 • bảo đảm phù hợp những quy định về môi trường và gỉam thiểu nguy cợ về các khỏan phạt và kiện tụng .
 • cải thiện chất lượng môi trường làm việc, tinh thần của người lao động và sự gắn bó với gía trị của công ty.
 • đem lại sự khích lệ cho qúa trình sản xuất quan tâm đến sinh thái khi mà những tác động môi trường đang ngày càng được quan tâm trên toàn thế giới.
 • mở ra những cơ hội kinh doanh khi thị trường đang coi trọng những quy trình sản xuất sạch.
 • những khách hàng có nhận thức đối với môi trường sẽ ưa thích kinh doanh với những doanh nghiệp có thể chứng minh cam kết bảo vệ môi trường.
Nguồn: http://www.vn.sgs.com
 
Top