ERGONOMICS là gì?

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Ðịnh nghĩa về Ergonomics :
- Ðịnh nghĩa 1 : Ergonomics là khoa học liên ngành, được cấu thành từ các khoa học về con người để phủ hợp công việc, hệ thống máy móc, thiết bị, sản phẩm và MT với các khả năng về thể lực, trí tụê và cả với những hạn chế của con người.
- Ðịnh nghĩa 2 : Ergonomics là khoa học liên ngành nghiên cứu về các phương tiện, phương pháp sản xuất, MTLÐ và sinh hoạt phù hợp với các đặc điểm hình thái, sinh lý, tâm lý của con người để học có thể làm việc có năng suất cao, an toàn, vệ sinh và thoải mái khỏe mạnh
- Ðịnh nghĩa 3 : là sự ứng dụng các khoa học sinh học về người kết hợp với các khoa học khác vào người lao động và môi trường của họ, sao cho họ đạt được sự thỏa mãn tối đa, đồng thời tăng năng suất lao động
2. Mục đích của ergonomic : Ergonomics góp phần tạo ra :
1. Sức khỏe : Ergonomics góp phần bảo vệ và giữ gìn sức khỏe lâu dài cho người lao động, giảm thiểu được các tác hại nghề nghiệp, phòng chống các bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan tới nghề nghiệp
2. Tiện lợi : Ergonomics góp phần tạo ra sự tiện lợi trong cuộc sống nói chung và trong lao động – học tập nói riêng
3. Hiệu quả : Ergonomics làm cho mọi hoạt động trong lao động và cuộc sống trở lên hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn

3. Ðối tượng nghiên cứu :
1. Con người : mọi người trong xã hội đều có thể trở thành các đối tượng nghiên cứu
2. Công cụ máy móc : tất cả các công cụ, phương tiện máy móc phục vụ cho con người trong cuộc sống – lao động – học tập
3. Công việc : bất cứ loại công việc nào trong xã hội
4. Vị trí lao động : tại bất cứ vị trí lao động nào có người lao động
5. Môi trường lao động : tất cả các yếu tố của MTLÐ : như các yếu tố vật lý, yếu tố hóa học - bụi, yếu tố sinh học, tổ chức lao động

4. Phương châm của ergonomics :

Làm cho công việc, máy móc phù hợp với con người (Human factor- USA) chứ không phải bắt con người phải thích nghi với máy móc.(khác hoàn toàn với những quan điểm cổ xưa là bắt con người phải phù hợp và thích nghi với công việc và máy móc … VD : người công nhân phải lao động nhanh cho kịp với tốc độ rất cao của các dây truyền sản xuất ( Không thực hiện theo phương trâm của Ergonomics)

5. Lịch sử phát triển ergonomics :
Ergonomics phát triển theo các giai đoạn chính sau :
- Ergonomics thời kỳ sơ khai của loài người : mang tính chất thích nghi cá nhân để phục vụ cuọc sống trèo leo hái lượm…
- Ergonomics thời kỳ thế chiến I : Ergonomics quân sự chủ yếu phục vụ cho sự hoàn thiện vũ khí tương đối thô sơ ban đầu
- Ergonomics thời kỳ thế chiến II : Ergonomics quân sự, hoàn thiện và đa dạng hóa vũ khí , công cụ chiến tranh hiện đại
- Ergonomics ở những năm 1960 : Ergonomics công nghiệp gắn liền với sự phát triển sản xuất nhanh chóng, phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Ergonomics ở những năm 1970 : Ergonomics hàng tiêu dùng đây chính là giai đoạn các nước tự khẳng định mình bằng các thành tựu khoa học phát triển đất nước, nâng cao mức sống cho nguời dân thông qua các chỉ số hàng hóa hóa bình quân trên đầu ngưới.
- Ergonomics ở những năm 1980 : Ergonomics máy vi tính : máy VT bắt đầu được sdụng phục vụ cho KH và đời sống. Yếu tố con người đã được tính toán cũng như n/c mô phỏng trong thiết kế và chế tạo máy VT.
- Ergonomics ở những năm 1990 : Ergonomics tin học. Trong g/đ này có bùng nổ công nghệ thông tin, tin học trở thành không thể thiếu trong các ngành kinh tế quốc dân. Ergonomics đóng góp phần trọng trong việc hoàn thiện các phương tiện thông tin nhanh chóng chính xác, và có hiệu quả kinh tế cao
- Ergonomics ở những năm 2000 : Ergonomics vui chơi giải trí.
- Ergonomics ở sau những năm 2010 : Ergonomics vũ trụ
6. Nguyên nhân phát triển của ergonomics :
1. Do nền KH trên thế giới phát triển không ngừng
2. Sự ngăn cách về không gian và thời gian giữa người thiết kế và người sử dụng
3. Sự tách rời về trách nhiệm và giá thành giữa nguời thiết kế, chế tạo và sử dụng
4. Phạm vi vô cùng rộng lớn của đối tượng sử dụng

7. Ý nghĩa của ergonomics :
1. Những lợi ích do ứng dụng Ergonomics ;
- Giảm mức tổn thương hoặc bệnh tật
- Giảm các chi phí đền bù
- Tăng tính thỏa mãn, hài lòng cho NLÐ
- Tăng thuận lợi tiện nghi cho NLÐ
- Giảm bớt các nguy cơ về AT-VSLÐ
- Tăng năng suất lao động
- Nâng cao tay nghề cho CN
- Nâng cao hiệu quả lao động
- Giảm tỉ lệ phế liệu
- Giảm tỉ lệ luân chuyển CN
- Giảm số ngày nghỉ việc
- Cải thiện quan hệ lao động
- Giảm tổ thất cho thiết bị
- Hạn chế tối đa lỗi sai của CN
- Giảm tìng trạng phải làm lại
2. Những giá phải trả do không áp dụng Ergonomics :
- Ðầu ra của sản phẩm ít hơn
- Tăng thới gian trống
- Tăng chi phí về Ytế và nguyên vật liệu
- Tăng nghỉ ốm
- Chất lượng lao động thấp
- Tăng chấn thương và căng thẳng
- Tăng nguy cơ TNLÐ, tăng lỗi sai sót
- Tăng vốn sản xuất

8. Những người có thể tham gia nghiên cứu ergonomics :
1. Các cán bộ nghiên cứu các Viện, TTYTDP, Ytế ngành
2. Các nhân viên Ytế, An toàn, Tổ chức và quản lý lao động các doanh nghiệp và các nhà quản trị kinh tế
3. Các nhà thiết kế chế tạo
4. Tất cả mọi người khác
9. Các hướng nghiên cứu và ứng dụng của ergonomics :
9.1. Ergonomics dự phòng (Ergonomics thiết kế):
Mọi công việc, thiết bị, máy móc … được triển khai áp dụng các nguyên tắc của Ergonomics ngay từ rất sớm trước khi đưa vào sử dụng. Ergonomics dự phòng rất được trú trọng và ứng dụng rất phổ biến tại các nước phát triển (Nhật, Mỹ, Các nước Tây âu. Sau đây là một số những vấn đề thường được áp dụng Ergonomics dự phòng :
a. Nơi làm việc, nhà xưởng, công trình dân dụng…
b. Các quá trình thiết kế công nghệ máy móc…
c. Tổ chức lao động khoa học
d. Tuyển chọn nghề nghiệp
9.2. Ergonomics Sửa chữa :
Ergonomics sửa chữa lại rất phổ biến được ứng dụng tại các nước đang phát triển nhằm khắc phục những bất hợp lý do trước đây không ứng dụng Ergonomics dự phòng. Ergonomics dự phòng cũng thường tập trung ứng dụng trong các lĩnh vực sau :
a. Cải tiến nhà xưởng : cải tạo hệ thống thông gió tự nhiên, chốâng nóng…
b. Cải tiến công cụ máy móc : lắp đặt thêm các thiết bị an toàn…
c. Cải tiến việc sắp xếp, bố trí các Vị trí lao động (VTLÐ) trong nhà xưởng, hợp lý hóa thao tác, tiết kiệm cử động
d. Ap dụng các giải pháp Ergonomics khác để cải thiện Điều kiện lao động (ÐKLÐ) : thẩm mỹ công nghiệp, thư giãn…
10. Nhiệm vụ của Ergonomics:
Ergonomics có 4 nhiệm vụ chính sau :
- Nhiệm vụ 1: nghiên cứu (NC) để giải quyết một cách tối ưu mối quan hệ giữa con người với các công cụ và đối tượng lao động.
- Nhiệm vụ 2: NC để giải quyết 1 cách tối ưu mối quan hệ giữa các bộ phận trong một máy, một dây truyền sản xuất.
- Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu để giải quyết một cách tối ưu mối quan hệ giữa con người và các ĐKLĐ
- Nhiệm vụ thứ 4: NC để giải quyết một cách tối ưu mối quan hệ giữa người với người.
Sưu tầm
 
scroll-topTop