Ứng dụng Gom Rác GRAC

Fe2+ và Fe3+

#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
chào bạn! việc xác định sắt 2 hay sắt 3 hay sắt tổng là do phương pháp chúng ta làm thôi. Việc xác định từng thằng không hề khó tý nào hết. Nhưng trong điều kiện tự nhiên thì hầu hàm lượng sắt 2 rất ít. hầu hết dạng sắt 3 và dạng ở dạng tủa.
cách xác định sắt tồng và sắt 2 theo phương pháp đo quan 1,10 phenanthroline TCVN 6117:1996 : bạn có thể lên mạng tìm hay ngay ở web YMT cũng có nữa.
Bạn nên tham khảm thêm topic này hén!
http://www.yeumoitruong.com/forum/showthread.php?t=5325
cái này gần như là nói về hàm lượng sắt trong nước chứ không phải trong đất đâu tham khảo đi hén!
 
Top