Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Flash quá trình xửa lý nước thải

#8
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
- Quá trình này được thiết kể để xử lý nước thải gì vậy tuananh070 ơi? Nếu mình không nhầm thì quá trình này được thiết kế để xử lý NT sinh hoạt, nước thải Trạm XL của KCN thôi?

- Hình như trong sơ đồ công nghệ chưa có Bể điều hòa (Equalization Tank) hay Bể dự phòng (Emergency Pond)?
 
#13
Top