Gang tay cao su dính hóa chất

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 18 02 01
19 12 01 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ
19 12 02 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại hữu cơ
19 12 03 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ
 

picepice

Mầm 2 lá
Bài viết
28
Nơi ở
Hà Nội

daibangxanh

Cây cổ thụ

snowy

Cỏ 4 lá
Bài viết
69
Nơi ở
Hà Nội

daibangxanh

Cây cổ thụ
  • Like
Reactions: HSE

lyly2682001

Hạt giống tốt
Bài viết
2

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
  • Like
Reactions: HSE

lyly2682001

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn sử dụng bông gòn để nhúng hoá chất (xăng, mực) thì nó là chất thải nguy hại, cần phải đăng ký.
Mã chất thải thì mình nghĩ sẽ áp vào loại " Chất hấp thụ, bã lọc, thùng chứa, bao bì và giẻ lau các thành phần nguy hại".
Thanks!
Bạn sử dụng bông gòn để nhúng hoá chất (xăng, mực) thì nó là chất thải nguy hại, cần phải đăng ký.
Mã chất thải thì mình nghĩ sẽ áp vào loại " Chất hấp thụ, bã lọc, thùng chứa, bao bì và giẻ lau các thành phần nguy hại".
Thanks!
cám ơn bạn nhiều
 
scroll-topTop