Ứng dụng Gom Rác GRAC

Gang tay cao su dính hóa chất

daibangxanh

Well-Known Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 18 02 01
19 12 01 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ
19 12 02 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại hữu cơ
19 12 03 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Vẫn cho vào mã 18 02 01 mà. Mình vẫn cho vào cùng một mã (giẻ lau và găng tay dính dầu)
Chỉ có điều nếu mà số lượng găng tay cao su nhiều thì bạn làm thêm một thùng chuyên để găng tay cao su cho bên vận chuyển chất thải nguy hại họ dễ dàng thu gom và vận chuyển đi thôi mà.
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hiện tại bên mình cũng đang để vào mã 180201 nhưng mới đánh giá ISO, chuyên gia bảo mã đó là sai và OB là làm công văn hỏi cơ quan nhà nước xem Gang tay cao su cho vào mã nào là đúng. Ôi, Luật Việt Nam.................
 
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
cho em hỏi bên em dùng bông gòn để nhúng xăng và cồn lau bóng khi thành phẩm, còn sử dụng bông gòn để lau mực in trên quả bóng thì khi thải bỏ bông gòn được sếp vào chất thải nguy hại hay chất thải rắn thông thường và nếu là chất thải nguy hại thì áp mã như thế nào, em xin chân thành cám ơn
 
#11
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn sử dụng bông gòn để nhúng hoá chất (xăng, mực) thì nó là chất thải nguy hại, cần phải đăng ký.
Mã chất thải thì mình nghĩ sẽ áp vào loại " Chất hấp thụ, bã lọc, thùng chứa, bao bì và giẻ lau các thành phần nguy hại".
Thanks!
Bạn sử dụng bông gòn để nhúng hoá chất (xăng, mực) thì nó là chất thải nguy hại, cần phải đăng ký.
Mã chất thải thì mình nghĩ sẽ áp vào loại " Chất hấp thụ, bã lọc, thùng chứa, bao bì và giẻ lau các thành phần nguy hại".
Thanks!
cám ơn bạn nhiều
 
Top